Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Centrum Profilaktyki w Giżycku

Wyniki konkursu na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym

     

 Protokół  z wyboru oferty na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie:

 

1.      KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA - dla ofiar i sprawców przemocy
oraz w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu.

 ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA - 1

 

2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- dla rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji ; realizacja celów: profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie i społecznie sytuacji;
- zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną  i seksualną

ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - 4

 

 3.  KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE - dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym.

ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KONSULTACJE   TERAPEUTYCZNE - 3

 4. PORADNICTWO PEDAGOGICZNE -  w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży  uzależnionej od alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc pedagogiczna dla rodziców

 ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: PORADNICTWO 
  PEDAGOGICZNE -  5

 

 

1. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie
KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA została wybrana oferta złożona przez Pana Piotra Trejnisa.

Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, spełnia wymagania formalne.

2. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie:
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
 została wybrana oferta złożona przez Panią Agnieszkę Racis.

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza cenowo, spełnia wymagania formalne.

3. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie:
KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE
została wybrana oferta złożona przez Pana Ryszarda Niklas.

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza cenowo ,spełnia wymagania formalne

4. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie:
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
została wybrana oferta złożona przez Panią Małgorzatę Świdzińską.

 Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza cenowo, spełnia wymagania formalne.


Giżycko, 27.12.2012


Komisja w składzie:

Ewa Ostrowska 
Ewa Kolankiewicz
Beata Sołtysiak 

 

Jesteś tutaj: