Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rada Seniorów

PROTOKÓŁ z posiedzenia Giżyckiej Rady Seniorów w dniu 22.03.2024 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Giżyckiej Rady Seniorów w dniu 22.03.2024 r.

Ad. 1. Przewodnicząca Pani Sabina Kirson przywitała przybyłych gości oraz radnych GRS. Stwierdziła quorum i przedstawiła porządek obrad,..

Ad. 2. Pan Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz przekazał informacje o zmianach           w budżecie miasta na sesji rady miasta w dniu 20.03.2024 r., które pozwolą na modernizację i rozbudowę szpitala miejskiego. Poinformował o organizowaniu centrum opieki senioralnej w lokalu przy ulicy Mickiewicz obok urzędu gminy.

Ad.3.   Społeczny Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pan Stanisław Brzozowski przedstawił zakres i tematykę spraw jakimi się zajmuje wraz ze swoimi regionalnymi przedstawicielami. Prosił         o czujność i rozwagę w przypadkach gdy osoba nieznana interesuje się naszymi danymi osobowymi, mieszkaniowymi lub rodzinnymi. Zwrócił uwagę na bezpieczeństwo w sieci i coraz częstsze przypadki wyłudzania poufnych informacji przez podszywanie się pod członka rodziny lub instytucję czyli  tzw. „phishing”.  Apelował aby nie otwierać nieznanych linków i ignorować SMS      o podejrzanych treściach.

Ad.4.   pan Kazimierz Wójcik zaapelował do członków GRS o zwracanie uwagi podczas spacerów w swoim rejonie zamieszkania na elementy infrastruktury terenowej takie jak podjazdy, chodniki, ławeczki, krawężniki i inne utrudnienia. Prosił, jeśli to możliwe o dokumentowanie tych miejsc np. zdjęciem. Pozwoli to nam, GRS, zwracać się do właścicieli terenów na których występują te niedogodności o naprawienie ich, usunięcie jeśli są niebezpieczne lub wykonanie nowych. Ewentualne spostrzeżenia będą omawiane na sesji GRS w punkcie sprawy różne, wolne wnioski.

Ad.5.   W tym punkcie obrad nastąpiła informacja pani przewodniczącej                       o ogłoszonych konkursach w zakresie zdrowia publicznego przez Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego na rok 2024. Z naszego miasta           o granty wystąpiły dwie organizacje.

  • Mazurska Szkoła Żeglarska na przedsięwzięcie – „IV Żeglarskie Mistrzostwa Seniorów województwa Warmińsko Mazurskiego”.
  • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów zarząd w Giżycku na przedsięwzięcie – „Wielopoziomowy trening fizyczny w basenie”.

Wyniki konkursu nie są jeszcze znane, będą ogłoszone około 10 kwietnia.

Ad. 6. Pani przewodnicząca podała informację, że Mazurski Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami w Giżycku po naszej interwencji rozpoczął wymianę dużych 1000 litrowych pojemników BIO na mniejsze. Zamiana jest korzystna szczególnie dla osób starszych. Informację potwierdzili uczestnicy sesji           z innych rejonów miasta

Ad. 7 Podziękowanie gościom oraz radnym za przybycie i czynne uczestnictwo oraz zamknięcie posiedzenia.

           

Sekretarza GRS                                                                             Przewodnicząca GRS

  1. Kazimierz Wójcik                                                                                     Sabina Kirson

Giżycko, dn. 22.03.2024 r.

Jesteś tutaj: