Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

O Centrum

Centrum Profilaktyki zostało utworzone w 2002 r. jako Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku. Od 2006 roku funkcjonuje jako Centrum  Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.  Centrum jest jednostką samorządową Gminy Miejskiej Giżycko.

 

Zadania Centrum  Profilaktyki obejmują m.in : profilaktykę uzależnień oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej; profilaktykę zdrowotną i ochronę zdrowia mieszkańców; psychoedukację i socjoterapię dzieci, młodzieży oraz osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin; udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu  i środków psychoaktywnych, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową; organizowanie akcji promujących podnoszenie świadomości społecznej w
zakresie używania napojów alkoholowych oraz przyczyn i skutków uzależnienia; wakacyjne formy pracy wychowawczo-terapeutycznej dla dzieci i rodziców; aktywizację osób starszych poprzez profilaktykę zdrowotną, zajęcia rehabilitacyjno-integracyjne, kulturalne, artystyczne i działania edukacyjne; czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób
uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach Centrum Profilaktyki funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Pełna Chata”, Streetworking Giżycko, Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, terapeutyczne, pedagogiczne i psychologiczne), Klub Seniora i Giżycki Uniwersytet III Wieku.

 KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej („RODO”) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

2) inspektorem ochrony danych w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko jest Pan Grzegorz Szajerka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działań Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Ubezpieczyciel.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z  Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Jesteś tutaj: