Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Deklaracja dostępności

.

Deklaracja dostępności

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.centrumprofilaktyki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie
 • część z zamieszczonych w serwisie dokumentów w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo
 • nie każda zamieszczona grafika posiadała „Atrybut Alt”

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Wyeliminowanie pozostałych wad nastąpi w najbliższym możliwym terminie.

Deklarację sporządzono 1.03.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Ostrowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (87) 429 13 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej prowadzi podstawową działalność w dwóch pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego przy

al.1 Maja 14 ( niski parter).

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno z nich przystosowano dla osób z problemami motorycznymi oraz na wózkach inwalidzkich. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, na który mogą reagować pracownicy wezwani przez osobę niepełnosprawną mającą trudności w dostaniu się do urzędu.
 2. Budynek wyposażony jest w schody, windę oraz szerokie korytarze. W budynku znajdują się toalety – możliwość dotarcia windą.
 3. Do jednego z wejść budynku prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych. 
 4. W pobliżu obiektu znajdują się miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 5. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
 6. Urząd Miejski w Giżycku w związku z wejściem w życie ustawy z 19 sierpnia 2011r.o języku migowym i innych środkach komunikowania zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Ponadto Centrum Profilaktyki realizuje działalność statutową w 4 odrębnych budynkach na terenie miasta.

Budynek : Klub Seniora, ul. Królowej Jadwigi 9 b

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich przystosowano dla osób z problemami motorycznymi oraz na wózkach inwalidzkich. Do głównego wejścia od strony ul. Królowej Jadwigi prowadzą schody w dół ( niski parter).
 2. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami nie ma progów.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych, nie ma również druku ( napisów) powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. W pobliżu obiektu znajdują się miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 5. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Budynek : Klub Pełna Chata, ul. Królowej Jadwigi 3 a

 1. Klub młodzieżowy mieści się na I piętrze. Budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych
 2. W pobliżu obiektu znajdują się miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

3.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych, nie ma również druku (napisów) powiększonych dla osób niewidomych

 i słabowidzących.

4.Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Budynek : Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Sikorskiego 3 b

1.Budynek dwukondygnacyjny, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

2.Budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy

3.Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

4.Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

5.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych, nie ma również druku (napisów) powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek : Giżycki Uniwersytet III Wieku, ul. Olsztyńska 6 a

1.Budynek parterowy, wejście od ul. Olsztyńskiej

2.Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

3.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych, nie ma również druku (napisów) powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących

Jesteś tutaj: