Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Miejsko Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejsko Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr 52/2007 z dnia 5 września 2007 r. W skład zespołu wchodzą:

Przewodnicząca - Ewa Ostrowska - Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Z-ca Przewodniczącej - Adam Maliszewski - Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Członek - Danuta Kaleciak - Rososińska - kurator specjalista ds. nieletnich w Sądzie Rejonowym w Giżycku

Członek - Helena Sałata - specjalista pracy socjalnej Urzędu Gminy w Giżycku

Członek - Robert Przybylski - kierownik zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku

Członek - Małgorzata Warakomska - podinspektor ds. wykroczeń Sekcji Wykroczeń KPP w Giżycku

 

Zadania Komisji:

- przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe i motywowanie do podjęcia leczenia,

- przygotowywanie dokumentacji i kierowanie na badania przez biegłego psychologa i psychiatrę,

- motywowanie do podjęcia leczenia w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,

- czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Giżycko oraz opracowywanie projektów uchwał na handel tymi napojami,

- kontrola i analiza sytuacji w sferze przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH KOMISJI:

18 marca - godz. 14.00

Jesteś tutaj: