Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Przedsiębiorco pamiętaj o oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - do 31.01.2021

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych  o obowiązku złożenia pisemnego oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz  o wniesieniu opłaty na 2021rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2021 r. Nr bankowy do wpłat 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania
w ustawowym terminie opłaty występują poniższe sankcje:

1.W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty określonej w  art. 11 ¹ ust. 2 (art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12a ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

2.W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).

  1. Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).

 Ponieważ terminy na złożenie dokumentów oraz dokonanie wpłaty są nieprzekraczalne  i ściśle określone w ustawie, prosimy o nie odkładanie w czasie tego obowiązku. W związku z sytuacja epidemiczną ewentualne uzgodnienia wyliczenia opłaty prosimy dokonywać do dnia 22 stycznia br.

Składanie dokumentów może nastąpić drogą tradycyjną poprzez złożenie do skrzynki podawczej na korespondencję wystawionej przed Urzędem Miejskim w Giżycku lub drogą pocztową na adres Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko. Data wpłynięcia korespondencji do skrzynki na korespondencję do UM nie jest tożsama z datą wpłynięcia do biura CPUIS. Prosimy o składanie korespondencji z wyprzedzeniem.

Przedsiębiorca może dobrowolnie dołączyć do oświadczenia wydruk z kasy fiskalnej, na podstawie którego zostało ono wypełnione.

Uzgodnienie prawidłowości wyliczenia opłaty i wszelkie pytania pod nr telefonu:   602 837 586, 87 428 51 63 87 732 41 62 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                                                                                         

Jesteś tutaj: