Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CPUIS.042.11.2018

Giżycko, 5.11..2018 r.

 

Znak postępowania: CPUIS.042.11.2018                     

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zamówienia:

Usługa edukacyjna – zajęcia dla seniorów  - sztuki piękne

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę   złożoną przez Wykonawcę: Janina Knap, Rydzewo.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca spełnia  wszystkie stawiane przez Zamawiającego wymagania. Oferta odpowiada zasadom określonym w zapytaniu ofertowym o cenę.

Z w/w wykonawcą zostanie  podpisana umowa na wykonanie zadania.

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert i udział w postępowaniu.

 

                                                                     Zbiorcze zestawienie ofert

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty w kategorii cena

Punkty w kategorii doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami

Suma punktów

1.

Janina Knap, Rydzewo

80

20

100

 

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ewa Ostrowska

 

 

Jesteś tutaj: