Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rozstrzygnięcia konkursów na świadczenie usług i prowadzenie zajęć

 

 

 

 

 

Giżycko, 19.01.2012 r.

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu na świadczenie usługi w zakresie:

WARSZTATY GITAROWE (NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ)

dla dzieci i młodzieży. 

Ilość ofert złożonych na WARSZTATY GITAROWE - 1

1.Komisja konkursowa informuje, iż do realizacji warsztatów gitarowych skierowanych do dzieci i młodzieży została wybrana oferta  złożona przez Pana Wojciecha Ratkiewicza.

Uzasadnienie: spełnia wymagania formalne.

 

Komisja w składzie:                                                       

 

1.Ewa Ostrowska - Przewodnicząca           

2. Beata Sołtysiak - członek                                                       

3.Ewa Kolankiewicz- członek      

*************************************************************************************************

Giżycko, 19.01.2012 

Protokół z wyboru oferty na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie:

 

1.      KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA - dla ofiar i sprawców przemocy

oraz w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu.

 

ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA - 2

 

  1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- dla rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji ; realizacja celów: profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie i społecznie sytuacji;
    - zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną  i seksualną

 

          ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: PORADNICTWO

          PSYCHOLOGICZNE - 4

 

      3.   KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE - dla osób uzależnionych i po leczeniu       
            odwykowym.

            ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KONSULTACJE

         TERAPEUTYCZNE - 4

  1. 4.      PORADNICTWO PEDAGOGICZNE - w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży   uzależnionej od alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc pedagogiczna dla rodziców

          ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: PORADNICTWO

          PEDAGOGICZNE - 2

 

 

  1. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA została wybrana oferta złożona przez Pana Piotra Trejnisa.

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza cenowo, spełnia wymagania formalne.

  1. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE  została wybrana oferta złożona przez Panią Urszulę  Kalinowską

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza cenowo, spełnia wymagania formalne. 

  1. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE została wybrana oferta złożona przez Pana Czesława Zapaśnika.

            Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza cenowo ,spełnia wymagania formalne

  1. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: PORADNICTWO PEDAGOGICZNE została wybrana oferta złożona przez Panią Bogusławę Wasilewską.

      Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza cenowo,spełnia wymagania formalne.

 

 

Komisja w składzie:

Ewa Ostrowska - Przewodnicząca Komisji

Ewa Kolankiewicz - członek

Beata Sołtysiak  - członek

 ******************************************************************************************************************

Giżycko, 20.01.2012

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu na świadczenie usługi w zakresie: ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE w wodzie skierowane do emerytów i rencistów.

ilość ofert złożonych na ZAJĘCIA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNE - 2

1.Komisja konkursowa informuje, iż do realizacji zajęć korekcyjno-rehabilitacyjnych  w wodzie skierowanych do emerytów i rencistów została wybrana oferta  złożona przez Panią Halinę Ilińską.

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza cenowo, spełnia wymagania formalne.

Komisja w składzie:

Ewa Ostrowska -  Przewodnicząca Komisji

Ewa Kolankiewicz - członek

Beata Sołtysiak  - członek

********************************************************************************************

 

Giżycko, 2012-01-27

Protokół zbiorczy z wyboru oferty w otwartym konkursie na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w ramach sekcji:

 

1.  SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ:

ilość ofert złożonych w konkursie -5

2.  SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ:

ilość ofert złożonych w konkursie - 8 

3.  SEKCJA PIŁKI KOSZYKOWEJ:

 ilość ofert złożonych w konkursie - 3

4. SEKCJA ZAPASÓW:

ilość ofert złożonych w konkursie - 1 

5. SEKCJA ŁYŻWIARSKO-WROTKARSKA:

  ilość ofert złożonych w konkursie - 1

 

1. Komisja konkursowa informuje, iż do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w ramach sekcji piłki nożnej zostały wybrane oferty złożone przez Panów:

Kamil Kajrys, Marek Grochowski, Grzegorz Bierć, Szymon Chrostowski, Szymon Jabłoński

Uzasadnienie: oferty  najkorzystniejsze cenowo, spełniają wymagania formalne.

2. Komisja konkursowa informuje, iż do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w ramach sekcji piłki siatkowej zostały wybrane oferty złożone przez  Państwo:

Iwona Kochanowska, Elżbieta Krajewska, Dariusz Pachucki, Piotr Grodzki, Arkadiusz Gij, Radosław Budziński

Uzasadnienie: oferty najkorzystniejsze cenowo, spełniają wymagania formalne.

3. Komisja konkursowa informuje, iż do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w ramach sekcji piłki koszykowej została wybrana oferta złożona przez Panią Elżbietę Krajewską

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza cenowo, spełnia wymagania formalne

4. Komisja konkursowa informuje, iż do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w ramach sekcji zapasów nie została wybrana złożona oferta.

 Uzasadnienie: jedyna oferta, brak wystarczających środków finansowych

5. Komisja konkursowa informuje iż do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w ramach sekcji wrotkarsko-łyżwiarskiej została wybrana oferta złożona przez Panią Jolantę Maksymiuk.

Uzasadnienie: spełnia wymagania formalne.

 

 

Komisja w składzie:                                                       

 

1.Ewa Ostrowska - Przewodnicząca           

2. Beata Sołtysiak - członek                                                       

3.Ewa Kolankiewicz - członek      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: