Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs na prowadzenie warsztatów gitarowych

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w  zakresie: WARSZTATY  GITAROWE (NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ)  dla dzieci i młodzieży.

 

Zadanie powyższe będzie realizowane w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej "Pełna Chata"  dwa razy w tygodniu po dwie godziny.

  Z prowadzącym warsztaty będzie zawarta umowa zlecenia.  Czas realizacji zlecenia: październik - grudzień 2011, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy.

 Osoba świadcząca usługę powinna posiadać wykształcenie wyższe muzyczne lub co najmniej

5-letnie  doświadczenie gry w zespole muzycznym, pożądane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, mile widziane wykształcenie pedagogiczne.

Kryteria wyboru ofert: stawka za godzinę usługi brutto ( z uwzględnieniem ewentualnej składki ZUS lub VAT) oraz kwalifikacje oferenta.

Oferty zawierające dane o oferencie wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i  kwalifikacje oraz stawkę godzinową za usługę należy przesłać pocztą lub  składać do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Al. 1 Maja 14 w terminie do dnia 26 września 2011 do godz. 16.00. Decyduje data wpływu oferty do biura Centrum Profilaktyki UiIS. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta -  zajęcia gitarowe". Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków prowadzenia zajęć można uzyskać osobiście w biurze Centrum Profilaktyki lub telefonicznie 87 429 13 36 .

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub nie rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jesteś tutaj: