Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycki Uniwersytet III Wieku

Seniorze!

"Na nudę nie ma lepszego leku niż Uniwersytet Trzeciego Wieku"

Wstąp więc do Giżyckiego UTW!

Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstaje pod patronatem Burmistrza Giżycka . Działa przy Centrum Profilaktyki  Uzależnień i Integracji Społecznej z siedzibą w Klubie Seniora przy ul.Kr. Jadwigi 9B, przy współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.    Celem działania Uniwersytetu  jest realizacja idei doskonalenia się przez całe życie oraz umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia wolnego czasu.  Uniwersytet umożliwia dokształcanie i rozwój zainteresowań wszystkim mieszkańcom Giżycka w wieku 50 +,  nieczynnym zawodowo, niezależnie od dotychczasowego wykształcenia.

Uczelnią patronacką jest Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku.

Przewidujemy  bardzo atrakcyjny i różnorodny program. Będzie on dostosowywany   przede wszystkim do wymagań i możliwości słuchaczy. Program jest elastyczny, tzn. istnieje możliwość jego modyfikacji zgodnie z sugestiami i nowymi potrzebami słuchaczy, w porozumieniu z Radą Programową i Radą Słuchaczy.

Studenci będą mieli możliwość uczestnictwa w trzech sekcjach - dydaktycznej, sztuk artystycznych i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zajęcia odbywać się będą w ramach kilkunastu kół zainteresowań (koło muzyczne, plastyczne, teatralne, robótek ręcznych, fotograficzne, kulinarne, taneczne, gimnastyczne, szachowe, aerobic, nordic-walking, turystyczne, imprez masowych).

Co najmniej raz lub dwa razy w miesiącu będą   prowadzone wykłady przez nauczycieli akademickich  wyższych uczelni oraz praktyków i specjalistów z zakresu wiedzy o regionie, psychologii, medycyny, informatyki, geografii, literatury, spraw społecznych,   zielarstwa  itp. Wykłady i zajęcia odbywać się będą w Klubie  Seniora, w salach wykładowych PWSZ oraz w innych jednostkach na terenie miasta

Dla chętnych studentów zorganizujemy również wycieczki krajowe i zagraniczne.

Osobom dysponującym dobrym głosem proponujemy wykorzystanie swojego talentu  np. w zespole piosenki biesiadnej .

 

OPŁATY: Przewiduje się opłaty w wysokości 30 zł/semestr.

EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NIE MA!

Informacje i zapisy: Klub Seniora, 11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 9 B, tel. 87 428 64 76.