Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycki Uniwersytet III Wieku

Wyjazd na Kongres Uniwersytetów III Wieku - 19 marca 2012

W dniu 19 marca 2012 odbędzie się w Warszawie w Sali Kongresowej PKiN międzynarodowy kongres ROK UTW.
Właśnie w roku 2012 przypada 35 rocznica powołania w Polsce pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

Założony on został w Warszawie w roku 1975 przez profesor Halinę Szwarc. W ten sposób Polska dołączyła do ogólnoświatowego ruchu zainicjowanego w roku 1973 we Francji, gdzie powołano do życia pierwszy na świecie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Gośćmi kongres będą liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski.

Kongres odbędzie się pod hasłem:

INNOWACYJNE UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Główne przesłanie Kongresu to podniesienie kształcenia ustawicznego seniorów do rangi zadań centralnej administracji państwowej. Uniwersytety Trzeciego Wieku chcą być ważnym partnerem w realizacji polityki społecznej państwa i samorządów terytorialnych.
Kongres jest rozwinięciem idei Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji oraz wspieranie sprawiedliwości społecznej i odnowy socjalnej to jedno z najważniejszych zadań jakie zapisano w Traktacie o Unii Europejskiej. Unia Europejska wspiera i promuje inicjatywy wzmacniające solidarność międzypokoleniową i tworzenie kultury aktywności osób starszych.
Projekt zyskał poparcie i wsparcie wielu wpływowych osób, w tym Rządu RP, który wyszedł z propozycją systemowego i wieloletniego wspierania finansowego działań UTW na rzecz seniorów.
 

Giżycki Uniwersytet III Wieku będzie reprezentowany przez 49 osobową grupę składającą się z Rady Programowej, Rady Słuchaczy i studntów wyróżnionych w semestrze drugim. Bardzo prosimy osoby, które potwierdziły swój wyjazd, a nie mogą jechać, o zgłoszenie tego do dyrektora lub koordynatora GUTW. Lista rezerwowych jest spora. Godzina odjazju - 6.30 - Klub Seniora, planowana godzina powrotu - ok. 24.00.

Jesteś tutaj: