Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycki Uniwersytet III Wieku

GUTW - szkolenie z zakresu bezpieczeństwa 8-9 lipca 2020

W dniach 8-9  lipca 2020 r. odbędzie się szkolenie poświęcone tematyce bezpieczeństwa w sieci oraz RODO. Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczny kontakt z Klubem Seniora w celu wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Drobny Gest.
Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00 - 12.00 w Klubie Seniora w małej grupie szkoleniowej . 
 
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci oraz nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO w zestawieniu z obecnymi przepisami prawa.
Część 1. Bezpieczeństwo w sieci
1. Kwestie bezpieczeństwa
a) Zagrożenia dla danych
b) Dane i informacje
c) Cyberprzestępczość
d) Hacking i cracking
e) Zagrożenia ze strony sił wyższych i ze strony osób
f) Ochrona danych osobowych i komercyjnych
g) Szyfrowanie i hasła
h) Poufność , integralność, dostępność, autentyczność
i) Wymagania i ograniczenia prawne
j) Bezpieczenstwo osobiste ( kradzież tożsamości, diving, skimming, pretexting
2. Złośliwe Oprogramowanie
a) Typy i metody
b) Ochrona
c) Rozwiązywanie i usuwanie
3. Bezpieczeństwo w sieciach
a) Sieci i połączenia ( dostęp do zasobów sieciowych – zagrożenia )
4. Kontrola dostępu ( metody )
5. Bezpieczeństwo użycia technologii Web
a) Ustawienia przeglądarki oraz bezpieczeństwo przeglądania
b) Bezpieczne witryny i operacje
c) Bezpieczne zakupy i płatności online
d) Certyfikat uwierzytelniający strony
e) Hasła jednorazowe
f) Cookies
g) Krytyczna ocena treści
h) Kontrola zawartości stron
6. Komunikacja i portale społecznościowe
a) Bezpieczeństwo wiadomości ( niebezpieczne załączniki, Phishing,, spam, wirusy )
b) Sieci społecznościowe ( świadome ustawienia profilu konta , trolle, grooming )
c) Bezpieczne użycie komunikatorów internetowych
7. Bezpieczne Zarządzanie Danymi
a) Zabezpieczenie i archiwizacja danych
b) Metody ochrony zasobów przed niepowołanym dostępem
c) Kopia zapasowa
d) Bezpieczne usuwanie danych
Część 2 : RODO
1. Co oznacza RODO
a)Nowe przepisy i nowe korzyści a ochrona danych osobowych
2. Zasady przetwarzania danych osobowych
a) Co oznaczają dane osobowe
b) Co obejmuje przetwarzanie danych osobowych
c) Nowe podejście do ochrony danych osobowych
d) Zgodność przetwarzania z prawem
e) Dane wrażliwe
3. Obowiązki administratora wynikające z praw osób fizycznych
a) Prawo dostępu do danych
b) Prawo do sprostowania danych
c) Prawo do bycia zapomnianym
d) Prawo do przenoszenia danych
4. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
5. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych
6. Sankcje
Jesteś tutaj: