Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycki Uniwersytet III Wieku

Zapraszamy na II Konkurs Recytatorski UTW Warmii i Mazur - 31.01.2020

                Giżycko dnia 6.12.2019

 

GIŻYCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ZAPRASZA MIŁOŚNIKÓW POEZJI

DO WZIĘCIA UDZIAŁU

w

WOJEWÓDZKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM UTW WARMII I MAZUR

„MÓJ ULUBIONY WIERSZ”

 

REGULAMIN

 

Konkurs jest otwarty dla członków Uniwersytetów III Wieku  z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz Klubu Seniora Gminy Giżycko.

Organizatorem Konkursu jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

 

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie (na pamięć) ulubionego wiersza ulubionego poety.

 

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez złożenie lub przesłanie karty uczestnictwa do UTW w Giżycku do dnia 21 stycznia 2020 r.

 

Termin i miejsce konkursu: 31 stycznia 2020 (piątek) godz. 11.00. w Klubie Seniora w Giżycku

ul. Królowej Jadwigi 9B.

 

Kryteria ocen stosowanych przez Komisję Konkursową:

 

- dobór wiersza do osobowości

- interpretacja

- dykcja

- ogólny wyraz artystyczny

 

Nagrody:

Komisja przyzna I, II, III nagrodę oraz wyróżnienia.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w Konkursie Recytatorskim.

 

 

Osoba do kontaktu:

 

Instruktor Dyplomowany ds Teatru

Bożenna Oleksiak

tel. 530 33 55 49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                       Dyrektor Centrum Profilaktyki

                                                                                                         Uzależnień i Integracji Społecznej

                                                                                                              Ewa Ostrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Recytatorski „Mój Ulubiony Wiersz”

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

1. Imię i nazwisko.......................................................................................................................

2. Nazwa UTW .......................................................................................................................

3. Repertuar (tytuł, autor)............................................................................................................

 

 

 

                                                                                         Podpis..................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie recytatorskim w celach wskazanych poniżej. Powyższa zgoda udzielana jest bezterminowo, jednak ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

……………………………..

data i podpis

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów prawnych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Monika Bark, z którą można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są przetwarzane na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu wyłonienia zwycięzców oraz ogłoszenia wyników konkursu.
  3. Dane osobowe udostępnione w zw. z konkursem będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzcy, dane osobowe osób których prace zostaną wyłonione będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw oraz roszczeń wynikających z regulaminu niniejszego konkursu.
  4. Dane osobowe uczestników w postaci imienia i nazwiska oraz informacji o UTW, do której uczęszcza zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
  5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją niniejszego konkursu posiada prawo do:

a)        dostępu do swoich danych osobowych,

b)       sprostowania swoich danych osobowych,

c)        ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia danych (jedynie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 17 lub art. 18 RODO),

d)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w takim samym zakresie jak udział w konkursie. Niepodanie danych osobowych i niewypełnienie niniejszego oświadczenia spowoduje odrzucenie zgłoszenia do konkursu.

 

Jesteś tutaj: