Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycki Uniwersytet III Wieku

Powiadomienie o wyborze oferty na dostawę komputerów

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy zapytania ofertowego:  „Dostawa komputerów na potrzeby Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku”

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku  informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 4 października 2019r. prowadzonego w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego na wykonanie zadania: „Dostawa, montaż i uruchomienie komputerów w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego” została wybrana oferta firmy:

 

T-matic Ełk Sp. z o.o.,  ul. Wawelska 22H, 19-300 Ełk

cena brutto: 41 807,70zł, słownie: (czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedem złotych 70/100)

 

Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu rozpatrywana była jedna oferta.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena oferty

Termin złożenia oferty

Uwagi

1

T-matic Ełk Sp. z o.o.

ul. Wawelska 22H,

19-300 Ełk

41 807,70zł

2019.10.10

-

2

MKM Market Małgorzata Modzelewska

ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2,

03-289 Warszawa

35 405,55zł

2019.10.11

godz. 14.10

oferta odrzucona, wpłynęła po terminie

 

 Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Giżycko, 14.10.2019

Jesteś tutaj: