Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rada Seniorów

Protokół z Rady Seniorów z dnia 24.02.2023r.

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia sesji Giżyckiej Rady Seniorów

w dniu 24.02.2023 r.

Porządek obrad w dołączonym oddzielnym druku.

Obecni: członkowie Rady zgodnie z załączoną listą obecności.

Goście: Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Burmistrz Giżycka

   Cezary Piórkowski – Z-ca Burmistrza Giżycka

   Krystyna KRALKOWSKA - członek Społecznej Wojewódzkiej Rady           

   Seniorów

Ad. 1. Sesję otworzyła i powitała przybyłych radnych oraz zaproszonych gości Przewodnicząca Rady Pani Sabina Kirson.

Ad. 2. Pan Burmistrza przedstawił planowane oraz rozpoczęte inwestycje w mieście. Większość z nich powinna być zakończona jeszcze w tym roku, ze względu na terminy rozliczeń dofinansowania z Unii Europejskiej. Rozpoczęto przebudowę i modernizację Kanału Łuczańskiego. Jednocześnie prowadzona jest przebudowa linii kolejowej nr 38 Korsze Ełk z budową nowego mostu kolejowego nad Kanałem Łuczańskim ze ścieżką pieszo-rowerową. W czasie budowy będzie funkcjonować komunikacja zastępcza oferowana przez PKP. Pociągi zakończą swój bieg na stacji Sterławki Wielkie. Zakup biletów i informacja kolejowa pozostaje w budynku dworca PKP Giżycko. Po zakończeniu modernizacji planowane jest utworzenie ścieżki edukacyjnej wzdłuż torów z małym muzeum kolejnictwa.

W kwietniu br. Odbędzie się drugi przetarg na wykonanie kolejnego fragmentu obwodnicy Giżycka od ul. Pomorskiej do stadionu.

Otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Drogowego na remont ulic Wiejskiej i Polnej. Rozpocznie się też zagospodarowanie pasku „Małpi Gaj” z budową otwartych rowów retencyjnych, w celu odwodnienia podmokłych gruntów.

Ze względu na znaczny wzrost kosztów energii i materiałów budowlanych, zapowiadane Centrum Pokoleń będzie realizowane etapami.

Pan Cezary Piórkowski wyjaśnił przyczyny zachwiania płynności finansowych szpitala miejskiego. Część pracowników kontraktowych nie otrzymała pełnego wynagrodzenia ze względu na opóźnienia kontraktu z NFZ. W marcu wszystkie płatności zostaną wyrównane. Otrzymaliśmy również środki na realizację opieki wytchnieniowej.

Ad.3.   Pani Krystyna Kralkowska radna Wojewódzkiej Rady Seniorów poinformowała o możliwości spotkań i współpracy z psychogeriatrią w formie cyklicznych prelekcji.

Ad.4.   Problematykę gospodarki odpadami komunalnymi przedstawili p. Ewa Urung-Wiszowaty i p. Wojciech Kucwir.

            Z każdym rokiem musimy osiągać wyższe wskaźniki recyklingu odpadów komunalnych. W tym roku zakładamy 20 – 25% czyli z jednej tony odpadów 250 – 250 kg powinno wrócić ponownie do wykorzystania. Aby odzyskać surowce musi być prowadzone ich selekcjonowanie. Jest w tym względzie ogromne pole do edukacji społeczeństwa. W 2024 roku wejdą do użytkowania nowe pojemniki, obecne są bardzo duże z ciężkimi klapami. Osobom starszym trudno jest z nich korzystać. Przedstawiono też dostępne na rynku wózki do BIO odpadów.

            W kwietniu 2022 roku Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Spytkowie uruchomił Punkt Selaktywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Giżycku. Miejsce to służy do pozbywania się odpadów, głównie problemowych, których nie umieścimy w pojemnikach; będą to np. gałęzie, skoszona trawa, chemikalia, sprzęt elektroniczny, meble, zużyte opony, odpady budowlane itp. Musimy włączyć się w nurt ogólnoświatowy, zachęcając do zmniejszenia konsumpcji oraz ponownego użytkowania rzeczy z tzw. „drugiej ręki”.

Ad.5.   Prezentacja (wersja robocza) Giżyckiego Niezbędnika Seniora 2023. Radni mają się z nim zapoznać i wnieść uwagi..

Ad.6.   Informacja o zgłoszonych kandydatach w konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

            Komisja zakwalifikowała dwa zgłoszenia:

  • Hotel „Mazury”
  • Mazurska Szkoła Żeglarska.

Uroczyste wręczenie certyfikatów przewidziane jest na marcowej sesji Rady

Ad.7. w sprawach różnych poinformowano, że 21.03 o godz. 1200 odbędzie się   spotkanie dotyczące zagospodarowania skweru przy ulicy Mickiewicza.

            Ustalono termin przyjazdu seniorów z Grodziska Mazowieckiego na 17-19 maja 2023 roku.

 

Ad.8.   Zamknęła sesję.

           

Sekretarza GRS

Elżbieta Ziniewicz

Giżycko, 24.02.2023 r.

Jesteś tutaj: