Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rada Seniorów

Wybory do Giżyckiej Rady Seniorów - zgłoszenia do 10.06.2022

Informujemy, że ogłoszone zostały wybory do Rady Seniorów Miasta Giżycko na kolejną kadencję.

Zarządzenie Burmistrza na stronie https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/630378/zarzadzenie_nr_9102022_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_18052022

 

 1. Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Giżycka
 2. a) Rada wybierana jest spośród osób zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Giżycko zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych,    w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, a także grup nieformalnych skupiających osoby starsze lub działających na ich rzecz, prawo zgłoszenia kandydata do Rady ma także grupa co najmniej 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.
 3. b) Kandydatami na członków Rady mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia  i zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.
 4. c) Warunkiem zgłoszenia kandydata przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego określonego w załączniku nr 2 i załączenie podpisanego oświadczenia kandydata.
 5. d) Warunkiem zgłoszenia kandydata przez 20-osobową grupę osób starszych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego określonego w załączniku nr 3 i załączenie podpisanego oświadczenia kandydata.
 6. e) Nabór kandydatów rozpoczyna się 20 maja 2022 r. i upływa z dniem 10 czerwca 2022 Dokumenty należy składać w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, al. 1 Maja 14 do godz. 15.30 w dniu 10 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu dokumentów).
 7. f) Informacje o kandydatach zawarte w zgłoszeniu będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Giżycko terminem Walnego Zebrania, a także do wglądu biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.
 8. g) Niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady podlega odrzuceniu.
 9. h) Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych z terenu Gminy Miejskiej Giżycko może zgłosić do ośmiu kandydatów do Rady spośród swoich członków.

 

 1. Nabór członków do Komisji Wyborczej Rady Seniorów Miasta Giżycka.
 2. a) Burmistrz Miasta Giżycko w drodze odrębnego zarządzenia  powoła Komisję Wyborczą     w składzie 3 osób spośród przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych,      w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, a także grup nieformalnych skupiających osoby starsze lub działających na ich rzecz.
 3. b) Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba będąca kandydatem do Rady Seniorów.
 4. c) Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach określonych w załączniku nr 4 wraz z oświadczeniem kandydata w terminie od 20 maja 2022 do 10 czerwca 2022 r. do godz. 15.30   w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień  i Integracji Społecznej w Giżycku (decyduje data wpływu dokumentów).
 1. Nabór przedstawicieli na Walne Zebranie (wyborcze).

 

 1. a) Uczestnikami Walnego Zebrania są osoby zgłoszone spośród podmiotów działających na rzecz osób starszych przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące  uniwersytety trzeciego wieku, a także grupy nieformalne skupiające osoby starsze lub działające na ich rzecz lub 20-osobowej grupy osób starszych, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

b). Każdy z podmiotów określonych w pkt. a  ma prawo otrzymania 1 mandatu do głosowania.

 1. c) Zgłoszenie przedstawiciela na Walne Zgromadzenie zawierające imię, nazwisko i dane kontaktowe powinno nastąpić pisemnie do dnia 10.06.2022 do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.
 2. d) Przedstawiciel na Walne Zgromadzenie nie może być jednocześnie kandydatem do Rady Seniorów.
 3. Walne Zgromadzenie (wyborcze) odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r.
Jesteś tutaj: