Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Seniorzy z wizytą w Alytusie na Litwie 2-3 lutego 2019

Studenci Giżyckiego UTW (grupa 30 osobowa) uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Szkoła dla Dorosłych i Młodzieży w Alytusie, a partnerem – Gmina Miejska Giżycko, reprezentowana przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.  W ramach projektu przeprowadzono szereg różnorodnych działań skierowanych do seniorów w Giżycku i Alytusie, m. in. zajęcia językowe dla seniorów (angielski, litewski, polski), zajęcia z nowoczesnych technologii, zajęcia psychologiczno-gerontologiczne, warsztaty artystyczne, zajęcia taneczne. Dodatkowo realizowany był program zdrowego stylu życia i program kulturalno-artystyczny. Seniorzy brali udział także w zajęciach z edukacji ekologicznej, historycznej i dziedzictwa kulturowego. Wymiana zaowocowała nie tylko efektami wymiernymi w postaci zdobytych umiejętności i wiedzy, ale przede wszystkim spowodowała, że zawiązały się przyjaźnie i seniorzy w Alytusie są mile widziani, podobnie w Giżycku chętnie witani są przyjaciele z Litwy.

W konferencji finalnej wzięli udział zaangażowani w projekt seniorzy oraz oczywiście koordynatorzy projektu – ze strony polskiej dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska wraz ze współpracownikami Beatą Sołtysiak i Dariuszem Grądzkim. Litewską stronę reprezentował dyrektor Szkoły Zawodowej dla Dorosłych  Gintautas Draugelis wraz ze współpracownikami, obecna była także pani wice mer Alytusa Vale Gibiene oraz przedstawiciele alytuskiej oświaty i kultury. Po oficjalnym spotkaniu delegacja udała się na Święto Seniorów, gdzie podczas występów artystycznych zaprezentowano efekty nauki języka litewskiego śpiewając wspólne pieśni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: