Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CPUIS.042.1.2019

Znak postępowania: CPUIS.042.1.2019                                                                                      Giżycko, 2019-01-28

                                                              

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zamówienia:Usługa przewozowa polegająca na transporcie na konferencję grupy 30 osób z Giżycka do Alytusa i z powrotem w dniach 02-03.02.2019.

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców MIG

11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 26.

 

Wykonawca spełnia wszystkie stawiane przez Zamawiającego wymagania. Oferta odpowiada zasadom określonym w zapytaniu ofertowym o cenę i uzyskała największą ilość punktów.

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty  za kryterium Cena

Punkty za kryterium Sprawna klimatyzacja           w pojeździe

Suma punktów

1.

Ośrodek Szkolenia Kierowców MIG

11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 26

80

 

 

20

 

 

100

2.

Transwal Grzelak sp. jawna, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 33

53,46

 

 

bd.

 

 

53,46

3.

Kazimierz Polewaczyk, 11-520 Ryn, ul. Rybacka 1/5

76,86

 

 

20

 

 

96,86

 

 

Z w/w wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania.

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert i udział w postępowaniu.

 

Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 

Jesteś tutaj: