Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CPUIS.042.10.2018

Giżycko, 16.10.2018 r.

 

Znak postępowania: CPUIS.042.10.2018                     

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zamówienia: Usługa edukacyjna – zajęcia dla seniorów (Część I – język angielski, Część II – zajęcia psychologiczno-gerontologiczne, Część III – taniec towarzyski, Część IV – taniec ludowy, Część  V– zajęcia teatralne, Część  VI– piosenka biesiadna, Część VII – nowoczesne technologie (zajęcia komputerowe)

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty  złożone przez Wykonawców:

Część I – język angielski

Marzena Dobosz

 

Część II – zajęcia psychologiczno-gerontologiczne

Elżbieta Szajrych, FENIKS Poradnia Psychoterapii, 

11-500 Giżycko, ul. Kościuszki 9/1, NIP 584-172-83-52

 

Część III – taniec towarzyski

Studio Tańca „Kasia i Mariusz” , 10-695 Olsztyn, ul. Popiełuszki 12/21

 

Część V – zajęcia teatralne

Bożenna Oleksiak

 

Część VI – piosenka biesiadna

Leszek Bukowski

 

Część VII – nowoczesne technologie, zajęcia komputerowe

Barbara Milewska

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawcy spełniają  wszystkie stawiane przez Zamawiającego wymagania. Oferty odpowiadają zasadom określonym w zapytaniu ofertowym o cenę.

Z w/w wykonawcami zostaną  podpisane umowy na wykonanie zadania.

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert i udział w postępowaniu.

 Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

****************************************************************************************

                                      

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Część I – język angielski

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty w kategorii cena

Punkty w kategorii doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami

Suma punktów

1.

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki świata”, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok

NIP 542-143-12-89

52,38

20

72,38

2.

Marta Grecka, 11-500 Giżycko

44,00

10

54,00

3.

Usługi edukacyjno-szkoleniowe Żaneta Młodzianowska

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 172 b/11

NIP 543-205-33-59

70,40

0

70,40

4.

Marzena Dobosz, 11-500 Giżycko

80,00

20

100

 

Część II – zajęcia psychologiczno-gerontologiczne

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty w kategorii cena

Punkty w kategorii doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami

Suma punktów

1.

Elżbieta Szajrych, FENIKS Poradnia Psychoterapii,          11-500 Giżycko, ul. Kościuszki 9/1, NIP 584-172-83-52

80

20

100

 

Część III – taniec towarzyski

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty w kategorii cena

Punkty w kategorii doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami

Suma punktów

1.

Studio Tańca „Kasia i Mariusz” , 10-695 Olsztyn, ul. Popiełuszki 12/21

80

20

100

 

Cześć IV – taniec ludowy

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Część V – zajęcia teatralne

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty w kategorii cena

Punkty w kategorii doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami

Suma punktów

1.

Bożenna Oleksiak, 11-500 Giżycko

80

20

100

 

Część VI – piosenka biesiadna

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty w kategorii cena

Punkty w kategorii doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami

Suma punktów

1.

Leszek Bukowski, 11-500 Giżycko

80

20

100

 

 

 

 

 

Część VII – nowoczesne technologie, zajęcia komputerowe

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty w kategorii cena

Punkty w kategorii doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami

Suma punktów

1.

Marzena Dobosz, 11-500 Giżycko

64

20

84

2.

Barbara Milewska, 11-500 Giżycko

80

20

100

 

Jesteś tutaj: