Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CPUIS.042.8.2018

Znak postępowania: CPUIS.042.8.2018                                                                                   Giżycko,2018-10-02                                                          

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zamówienia:Wykonanie materiałów promocyjnych (t-shirt, czapki-komin, czapki z daszkiem, długopisy) dla partnerów z Giżycka i Alytusa.

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Studio Mrówka Joanna Foryś-Maziak,

 ul. Czechoslowacka 7, 30-328 Kraków

 

Wykonawca spełnia wszystkie stawiane przez Zamawiającego wymagania. Oferta odpowiada zasadom określonym w zapytaniu ofertowym o cenę i uzyskała największą ilość punktów.

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty w kategorii cena

Punkty w kategorii termin wykonania zamówienia

Suma punktów

1.

Mikodruk Computer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk,

ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz,

NIP 6181852134

29,27

20

49,27

2.

Studio Mrówka Joanna Foryś-Maziak,

 ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków

80

20

100

 

 

 

 

Z w/w wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania.

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert i udział w postępowaniu.

 

Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki  Uzależnień i Integracji Społecznej

 

 

 

 

Jesteś tutaj: