Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CPUIS.042.5.2018

Znak postępowania: CPUIS.042.5.2018                                                                                      Giżycko, 2018-08-16

                                                              

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zamówienia: Usługa organizacji programu rekreacyjnego  dla 20 osób z Alytusa  i Giżycka (grupa polsko-litewska) w terminie 20-21 sierpnia 2018.

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„KILWIT” Witosław Wyrobek

Ul. Daszyńskiego 11 B/17

11-500 Giżycko

NIP 845-133-86-79

 

 

Wykonawca spełnia wszystkie stawiane przez Zamawiającego wymagania. Oferta odpowiada zasadom określonym w zapytaniu ofertowym o cenę i uzyskała największą ilość punktów.

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty w kategorii cena

Punkty w kategorii termin płatności

Suma punktów

1.

„KILWIT” Witosław Wyrobek

Ul. Daszyńskiego 11 B/17

11-500 Giżycko

NIP 845-133-86-79

85

15

100

 

 

 

 

Z w/w wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania.

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert i udział w postępowaniu.

 

Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 

 

 

Jesteś tutaj: