Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CPUIS.042.4.2018

Znak postępowania: CPUIS.042.4.2018                                                                                      Giżycko, 2018-08-07

                                                              

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy zamówienia:

Usługa hotelowa dla 10 osób z Alytusa  i usługa gastronomiczna dla 20 osób (goście z Alytusa  i grupa z Giżycka)

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Centrum Mazur” S.A. Hotel Wodnik ***,

11-500 Giżycko, ul. 3 Maja 2,

NIP 845-000-09-26

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca spełnia wszystkie stawiane przez Zamawiającego wymagania. Oferta odpowiada zasadom określonym w zapytaniu ofertowym o cenę i uzyskała największą ilość punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty            w kategorii cena

Punkty w kategorii standard obiektu hotelarskiego

Suma punktów

1.

Zamek Giżycki Sp. z o.o.

00-681 Warszawa, ul. Hoża 51

HOTEL ST. BRUNO****

11-500 Giżycko, ul. Św. Brunona 1

NIP 739-358-18-93

44,83

20,00

64,83

2.

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Centrum Mazur” S.A. Hotel Wodnik ***, 11-500 Giżycko, ul. 3 Maja 2,

NIP 845-000-09-26

80,00

15,00

95,00

3.

Rainbow Tours S.A.

Ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

65,60

15,00

80,60

 

Z w/w wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania.

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert i udział w postępowaniu.

 

 Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Jesteś tutaj: