Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Projekt Razem bezpieczniej- zakładane cele i rezultaty projektu

Projekt Razem bezpieczniej- zakładane cele i rezultaty projektu

Zwiększenie realnego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Giżycka, w tym dzieci i młodzieży poprzez ukształtowanie trwałych postaw proaktywnych w zakresie dbałości o wspólne bezpieczeństwo w środowisku lokalnym (edukacja wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Giżycku nt. zagrożeń wynikających ze szkodliwości substancji psychoaktywnych i właściwych postaw w ich otoczeniu, w tympodniesienie świadomości nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych,
  • klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowotnego stylu życia,
  • wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych- osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych- rodziców i nauczycieli,
  • pozytywna zmiana postaw wśród dzieci i młodzieży.

 

Rezultaty:

-dzieci i młodzież oraz ich otoczenie objęte programami posiadają większą wiedzę i świadomość nt. szkodliwości substancji psychoaktywnych, właściwych postaw i reagowanie w sytuacji niebezopieczeństwa,

-poprawa relacji w otoczeniu dziecko- rodzic/ opiekun/ nauczyciel,

-niwelowanie problemów w środowisku szkolnym- poczucie zaufania, szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe wśród nauczycieli,

-poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród społeczności lokalnej- reagowanie na sytuacje mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia,

-dzieci i młodzież potrafią wskazać i skorzystać z pomocy odpowiednich służb w sytuacjach niebezpiecznych,

- wzrost świadomości wśród uczestników ruchu drogowego/ rowerzystów- korzystanie z odblasków- dzieci/ młodzież/ dorośli/ mieszkańcy Giżycka. 

Jesteś tutaj: