Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Protokół z wyboru oferty na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym

 

Protokół z wyboru oferty na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie:

1. KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA - dla ofiar i sprawców przemocy oraz w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu.

ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA – 1

2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- dla rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji ; realizacja celów: profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie i społecznie sytuacji;
- zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną

ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: PORADNICTWO
PSYCHOLOGICZNE – 1

3. KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE - dla osób uzależnionych i po leczeniu
odwykowym.
ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KONSULTACJE
TERAPEUTYCZNE – 1
4. PORADNICTWO PEDAGOGICZNE – w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc pedagogiczna dla rodziców
ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: PORADNICTWO
PEDAGOGICZNE – 1

 

1. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA została wybrana oferta złożona przez Pana Piotra Trejnisa.
Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, spełnia wymogi formalne.
2. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE została wybrana oferta złożona przez Panią Joannę Bryndzę.
3. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE została wybrana oferta złożona przez Panią Małgorzatę Berdygę.
Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, spełnia wymogi formalne.
4. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: PORADNICTWO PEDAGOGICZNE została wybrana oferta złożona przez Panią Małgorzatę Świdzińską.
Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, spełnia wymogi formalne.

Jesteś tutaj: