Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Nabór na asystenta w ramach projektu door-to-door - do 5.07.2021

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na asystenta w ramach planowanej realizacji projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych
 
 
„Usługi indywidualnego transportu  door-to-door oraz poprawa dostępności  architektonicznej wielorodzinnych budynków  mieszkalnych” dofinansowanego z Funduszy Europejskich
 
 
STANOWISKO : ASYSTENT
 
 
MIEJSCE PRACY : GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko
 
 
FORMA ZATRUDNIENIA – umowa o pracę na czas realizacji projektu.
 
 
WYMIAR ETATU: 3/4
 
 
ILOŚĆ ETATÓW: 2
 
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 05.07.2021
 
 
I.WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:
 
 
1.     
Wymagania niezbędne:
 
 
- wykształcenie minimum zawodowe,
- obywatelstwo polskie,
-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku.
 
 
2.     
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy zespołowej i rozwiązywania problemów,
- doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe,  udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
- odporność na stres i praca pod presją czasu,
- opanowanie, punktualność, empatia.
 
 
 II . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
- pomoc ze strony asystenta  przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz w trakcie przemieszczania się do miejsca docelowego dla osób  niepełnosprawnych lub mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się;
-  realizacja innych zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób starszych i niepełnosprawnych.
 
 
III. Wymagane dokumenty:
- własnoręcznie podpisane CV,
-własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
-pisemne oświadczenie o niekaralności.
 
 
1.     
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty osobiście w biurze CPUIS , Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 4 c lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do biura ) w terminie do dnia 05.07.2021 do godz. 16.00.  Oferty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na wolne stanowisko pracy asystenta”.
 
 
Oferty, które wpłyną po określonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi, a po upływie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu wszystkie dokumenty aplikacyjne, z wyjątkiem dokumentów kandydata, który zostanie wybrany na stanowisko,  podlegają zniszczeniu.
 
 
2.     
Informacje dodatkowe.
 
Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów ww. dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub telefonicznie.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie: www.centrumprofilaktyki.plwww.bip.gizycko.pl
 
Dodatkowych informacji o naborze udziela Ewa Ostrowska – dyrektor CPUIS, tel. 87 429 13 36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Planowany okres  zatrudnienia  w wymiarze ¾ etat: czerwiec 2021 – grudzień 2022.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.  
 

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ewa Ostrowska

 
Jesteś tutaj: