Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Nabór na stanowisko operatora w ramach projektu door-to-door" - do 5.07.2021

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na stanowisko operatora w ramach planowanej realizacji projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych

„Usługi indywidualnego transportu  door-to-door oraz poprawa dostępności  architektonicznej wielorodzinnych budynków  mieszkalnych”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

 

STANOWISKO: OPERATOR

MIEJSCE PRACY: GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko

FORMA ZATRUDNIENIA – umowa o pracę na czas realizacji projektu.

WYMIAR ETATU: 3/4

ILOŚĆ ETATÓW: 2

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 05.07.2021

I.WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

  1. Wymagania niezbędne:

-  wykształcenie minimum zawodowe,

-  obywatelstwo polskie,

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

- orzeczenie o niepełnosprawności (planowane zatrudnienie osoby niepełnosprawnej),

- umiejętność pacy w zespole i  rozwiązywania problemów,

-odporność na stres i praca pod presją czasu,

-opanowanie , punktualność, empatia.

 II . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- operator odpowiedzialny jest za proces zgłaszania i realizacji usługi transportu  door-to-door;

- realizacja innych zadań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i starszych.

III. Wymagane dokumenty:

- własnoręcznie podpisane CV,

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- pisemne oświadczenie o niekaralności.

  1. Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty osobiście w biurze CPUIS , Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 4 c lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do biura )  w terminie do dnia 05.07.2021 do godz. 16.00.  Oferty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na wolne stanowisko pracy operatora”.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi, a po upływie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu wszystkie dokumenty aplikacyjne, z wyjątkiem dokumentów kandydata, który zostanie wybrany na stanowisko,  podlegają zniszczeniu.

2. Informacje dodatkowe.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów ww. dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie: www.centrumprofilaktyki.plwww.bip.gizycko.pl

Dodatkowych informacji o naborze udziela Ewa Ostrowska – dyrektor CPUIS, tel. 87 429 13 36,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Planowany okres  zatrudnienia  w wymiarze ¾ etatu: czerwiec 2021 – grudzień 2022.

Zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.  

 

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ewa Ostrowska

Jesteś tutaj: