Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Nabór na stanowiska: kierowca, operator, asystent w ramach projektu door-to-door - do 21.06.2021

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

ogłasza nabór na stanowisko kierowcy

 

w ramach planowanej realizacji projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych

„Usługi indywidualnego transportu  door-to-door oraz poprawa dostępności  architektonicznej wielorodzinnych budynków  mieszkalnych”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

 

STANOWISKO : KIEROWCA

MIEJSCE PRACY : GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko

FORMA ZATRUDNIENIA – umowa o pracę na czas realizacji projektu.

WYMIAR ETATU: 3/4

ILOŚĆ ETATÓW: 2

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 21.06.2021

I.WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

 1. Wymagania niezbędne:

- prawo jazdy kat. B,

-  wykształcenie zawodowe,

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  uprawnienia do zawodowego przewozu środkiem transportu do 9 osób,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy,

- umiejętność pracy w zespole i  rozwiązywania problemów,

-odporność na stres i praca pod presją czasu,

-opanowanie , punktualność, empatia.

 II . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przewóz osób niepełnosprawnych lub mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się

 - dbanie o stan techniczny i ogólny pojazdu, utrzymywanie karoserii i wnętrza pojazdu w czystości,

- przestrzeganie terminów przeglądów technicznych

 - rozliczanie na bieżąco zużycia paliwa i prowadzenie kart drogowych pojazdu.

III. Wymagane dokumenty:

- własnoręcznie podpisane CV,

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- pisemne oświadczenie o niekaralności,

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty osobiście w biurze CPUIS , Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 4 c lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do biura )     w terminie do dnia 21.06.2021 do godz. 16.00.  Oferty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „ Nabór na wolne stanowisko pracy kierowcy ”.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi, a po upływie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu wszystkie dokumenty aplikacyjne, z wyjątkiem dokumentów kandydata, który zostanie wybrany na stanowisko,  podlegają zniszczeniu.

 1. Informacje dodatkowe.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów ww. dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie: www.centrumprofilaktyki.pl; www.bip.gizycko.pl

Dodatkowych informacji o naborze udziela Ewa Ostrowska – dyrektor CPUIS, tel. 87 429 13 36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Planowany okres  zatrudnienia  w wymiarze ¾ etatu: czerwiec 2021 – grudzień 2022.

Zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny

 

 

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ewa Ostrowska

 

Załączniki:

 1. .Klauzula informacyjna
 2. *************************************************************************************************************************************

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

ogłasza nabór na stanowisko operatora

 

w ramach planowanej realizacji projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych

„Usługi indywidualnego transportu  door-to-door oraz poprawa dostępności  architektonicznej wielorodzinnych budynków  mieszkalnych”  dofinansowanego   z Funduszy Europejskich.

 

STANOWISKO : OPERATOR

MIEJSCE PRACY : GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko

FORMA ZATRUDNIENIA – umowa o pracę na czas realizacji projektu.

WYMIAR ETATU: 3/4

ILOŚĆ ETATÓW: 2

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 21.06.2021

I.WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

 1. Wymagania niezbędne:

-  wykształcenie minimum zawodowe,

-  obywatelstwo polskie,

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

- orzeczenie o niepełnosprawności (planowane zatrudnienie osoby niepełnosprawnej),

- umiejętność pacy w zespole i  rozwiązywania problemów,

-odporność na stres i praca pod presją czasu,

-opanowanie , punktualność, empatia.

 II . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- operator odpowiedzialny jest za proces zgłaszania i realizacji usługi transportu  door-to-door;

- realizacja innych zadań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i starszych.

III. Wymagane dokumenty:

- własnoręcznie podpisane CV,

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- pisemne oświadczenie o niekaralności.

 1. Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty osobiście w biurze CPUIS , Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 4 c lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do biura )  w terminie do dnia 21.06.2021 do godz. 16.00.  Oferty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na wolne stanowisko pracy operatora”.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi, a po upływie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu wszystkie dokumenty aplikacyjne, z wyjątkiem dokumentów kandydata, który zostanie wybrany na stanowisko,  podlegają zniszczeniu.

 1. Informacje dodatkowe.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów ww. dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie: www.centrumprofilaktyki.pl; www.bip.gizycko.pl

Dodatkowych informacji o naborze udziela Ewa Ostrowska – dyrektor CPUIS, tel. 87 429 13 36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Planowany okres  zatrudnienia  w wymiarze ¾ etatu: czerwiec 2021 – grudzień 2022.

Zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.  

 

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ewa Ostrowska

 

Załączniki:

 1. .Klauzula informacyjna
 2. *************************************************************************************************************************************

 

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

ogłasza nabór na asystenta

 

w ramach planowanej realizacji projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych

„Usługi indywidualnego transportu  door-to-door oraz poprawa dostępności  architektonicznej wielorodzinnych budynków  mieszkalnych”  dofinansowanego    z Funduszy Europejskich.

 

STANOWISKO : ASYSTENT

MIEJSCE PRACY : GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko

FORMA ZATRUDNIENIA – umowa o pracę na czas realizacji projektu.

WYMIAR ETATU: 3/4

ILOŚĆ ETATÓW: 2

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 21.06.2021

I.WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

 1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum zawodowe,

- obywatelstwo polskie,

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-s tan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy zespołowej i rozwiązywania problemów,

- doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe,  udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

- odporność na stres i praca pod presją czasu,

- opanowanie , punktualność, empatia.

 II . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- pomoc ze strony asystenta  przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz w trakcie przemieszczania się do miejsca docelowego dla osób  niepełnosprawnych lub mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się;

-  realizacja innych zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób starszych i niepełnosprawnych.

III. Wymagane dokumenty:

- własnoręcznie podpisane CV,

-własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

-pisemne oświadczenie o niekaralności.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty osobiście w biurze CPUIS , Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 4 c lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do biura )                    w terminie do dnia 21.06.2021 do godz. 16.00.  Oferty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na wolne stanowisko pracy asystenta”.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi, a po upływie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu wszystkie dokumenty aplikacyjne, z wyjątkiem dokumentów kandydata, który zostanie wybrany na stanowisko,  podlegają zniszczeniu.

 1. Informacje dodatkowe.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów ww. dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie: www.centrumprofilaktyki.pl; www.bip.gizycko.pl

Dodatkowych informacji o naborze udziela Ewa Ostrowska – dyrektor CPUIS, tel. 87 429 13 36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Planowany okres  zatrudnienia  w wymiarze ¾ etat: czerwiec 2021 – grudzień 2022.

Zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.  

 

Załączniki:

 1. .Klauzula informacyjna

 *************************************************************************************************************************************

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji w Centrum Profilaktyki Uzależnień    i Integracji Społecznej w Giżycku oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania

W przypadku przekazania w dokumentach rekrutacyjnych danych wykraczających poza wymagane przepisami, których podanie nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, (jak wizerunek, zainteresowania, stan zdrowia), proszę zamieścić poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przepisami prawa, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Jestem świadomy/a, że podanie tych danych nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, podaję je dobrowolnie, aby zostały uwzględnione przez administratora w ocenie mojej kandydatury.

Informacja przekazywana kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, ul. Sikorskiego 3 b, tel. (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Katarzyna Furmaniak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w oparciu o przepisy prawa pracy, oraz ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 10 RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach, jak niekaralność, czy informacja o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, przy czym zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na dalszy proces rekrutacji.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.
 5. Ma Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.
 6. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególności w związku z ogłoszeniem wyników naboru, dane mogą być upublicznione w BIP administratora.
 8. Dane osobowe nie będę przekazywane do państw trzecich.
 9. Dane nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na sposób przetwarzania realizowany przez Administratora.

 

DOKUMENTY O NABORZE I KLAUZULA INFORMACYJNA DO POBRANIA NA STRONIE  https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1232/konkursy_na_stanowisko

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: