Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Zasoby nt. bezpieczeństwa dzieci w internecie

Zasoby nt. bezpieczeństwa dzieci w internecie - polecane strony, scenariusze zajęć, filmy edukacyjne, poradniki do pobrania.
 
W związku z obecną sytuacją i koniecznością prowadzenia lekcji online, polecamy nauczycielom, ale także rodzicom i wszystkim zainteresowanym  materiały dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci zebrane przez OSEher - Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.   Są to materiały, które można wykorzystać także do zajęć podczas lekcji na temat bezpieczeństwa w internecie.
 
POLECANE STRONY
1. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Na stronie internetowej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej można znaleźć mnóstwo materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i inspiracji do prowadzenia zajęć online.
-> https://ose.gov.pl/czym-jest-ose
2. Akademia NASK
Akademia NASK prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną i popularyzatorską. Działania Akademii koncentrują się na szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa internetu, a w szczególności jego najmłodszych użytkowników.
-> https://akademia.nask.pl/
3. IT Szkoła
IT Szkoła
to platforma edukacyjna z nieograniczonym dostępem do bezpłatnych zasobów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
->
https://it-szkola.edu.pl/
4. Polskie Centrum Programu Safer Internet
W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet realizowany jest m.in. projekt: Saferinternet.pl, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji.
-> www.saferinternet.pl
5. Dyżurnet
Dyżurnet.pl to zespół ekspertów NASK PIB, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.
-> https://dyzurnet.pl/o-nas.html
6. CERT
Do głównych zadań zespołu CERT Polska należy: rejestrowanie i obsługa zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci, w tym działania informacyjno-edukacyjne, zmierzające do wzrostu świadomości w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
->
https://www.cert.pl/o-nas/
KAMPANIE I PROGRAMY
1. Pakiet dokumentów „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”
Pakiet dokumentów opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/standardy-bezpieczenstwa-rekomendacje
2. Kampania edukacyjno-informacyjna „Nie zagub dziecka w sieci”
Kampania Ministerstwa Cyfryzacji i NASK mająca na celu pomoc dorosłym w realnym i skutecznym towarzyszeniu dzieciom w Internecie. W jej ramach powstają poradniki, artykuły czy materiały video dedykowane opiekunom.
-> https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci
3. Kampania "e-Polak potrafi!" Kampania ma na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa.
-> https://www.gov.pl/web/epolakpotrafi
PORADNIKI, INFOGRAFIKI, SCENARIUSZE ZAJĘĆ
1. Poradnik „Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
W poradniku zaprezentowane zostały informacje o wybranych zagrożeniach na które narażone są dzieci i młodzież korzystające z internetu oraz propozycje procedur postępowania w przypadku ich wystąpienia. W materiale poruszono różne zagadnienia, m.in.: cyberprzemoc, nadużywanie internetu i gier, sexting, niebezpieczne kontakty. Układ treści kolejnych rozdziałów obejmuje: krótki opis zagrożenia, odwołanie do wyników badań i przepisów prawa oraz porady.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/publikacje [pierwszy PDF na stronie do pobrania]
2. Kompendium ,,Bezpieczeństwo dzieci online" (edycja 2019)
Kompendium dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci online.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/publikacje [trzeci PDF na stronie do pobrania]
3. Raport „Pozytywny internet i jego młodzi twórcy”
Raport prezentujący wyniki badań jakościowych 100 młodych twórców internetowych. Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób młodzi ludzie wykorzystują twórczo potencjał internetu, a także opisany jest temat problemów i zagrożeń, jakie mogą być związane z taką aktywnością młodych internautów.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/publikacje) [na stronie PDF do pobrania]
4. Poradnik „Media społecznościowe w szkole”
Poradnik dla nauczycieli stawiających pierwsze kroki w mediach społecznościowych. Publikacja podejmuje tematykę bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych w szkole. Prezentuje najpopularniejsze serwisy społecznościowe oraz wskazuje przykłady praktycznego ich wykorzystania w klasie.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/publikacje [na stronie PDF do pobrania]
5. Infografika „Zasady korzystania z mediów społecznościowych w szkole”
Infografika skierowana do nauczycieli dotycząca zasad korzystania z mediów społecznościowych w szkole.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/broszury-plakaty-ulotki [na stronie PDF do pobrania]
6. Infografika „Jak Polskie nastolatki korzystają z mediów społecznościowych?”
Infografika skierowana do nauczycieli służąca jako wskazówka lub ciekawostka dotycząca sposobów korzystania z mediów społecznościowych przez nastolatków.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/broszury-plakaty-ulotki [na stronie do pobrania]
7. Broszura „Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska”
Prezentuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem internetowym, regulacjami prawnymi oraz sposobami reagowania i przeciwdziałania sieciowym zagrożeniom.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/publikacje [na stronie PDF do pobrania]
8. Poradnik „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w Internecie”
Poradnik dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/standardy-bezpieczenstwa-rekomendacje [na stronie PDF do pobrania]
9. Poradnik „Jak reagować na cyberprzemoc – poradnik dla szkół” (wydanie II)
W poradniku znajdują się praktyczne rozwiązania na rzecz przeciwdziałania cyberprzemocy w szkole, w tym m.in założenia szkolnego systemu zapobiegania cyberprzemocy wraz ze szczegółowymi procedurami reagowania na przypadki przemocy rówieśniczej wśród uczniów, standardy bezpieczeństwa szkolnej infrastruktury informatycznej, a także analiza przepisów prawnych chroniących ofiary przemocy w sieci i praktyczne informacje, jak z nich korzystać.
->https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/standardy-bezpieczenstwa-rekomendacje [na stronie PDF do pobrania]
10. Broszura „Zapobieganie – reagowanie”
Publikacja pokazuje skalę zjawisk zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie. jest częścią cyklu „Zagrożenia w internecie. Zapobieganie – reagowanie”.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/broszury-plakaty-ulotki [na stronie PDF do pobrania]
11. Broszura „Fake newsy, bańki informacyjne, teorie spiskowe”
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/broszury-plakaty-ulotki [na stronie do pobrania]
12. Poradnik „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież”
Publikacja wydana w ramach kampanii społecznej poświęconej nadmiernemu korzystaniu z komputera i internetu przez dzieci i młodzież.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/publikacje [na stronie PDF do pobrania]
13. Poradnik „Dzieci w świecie gier komputerowych”
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/publikacje [na stronie PDF do pobrania]
14. Poradnik „Szkodliwe treści w internecie. NIE AKCEPTUJĘ, REAGUJĘ!”
W poradniku przedstawione zostały wybrane niebezpieczne zjawiska oraz ich wpływ na dzieci.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/publikacje [na stronie PDF do pobrania]
15. Poradnik „FOMO i nadużywanie nowych technologii”
Poradnik porusza problem FOMO – lęku przed odłączeniem się od sieci – oraz kwestię nadużywania smartfonów, internetu, mediów społecznościowych i gier wśród dzieci i młodzieży. Zawiera również praktyczne wskazówki i porady, jak ustalić z dzieckiem rozsądne zasady korzystania z sieci i pomóc mu zrównoważyć aktywności online i offline.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/publikacje [na stronie PDF do pobrania]
16. Poradnik „Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie”
Publikacja porusza problem cyberprzemocy – opisuje skalę zjawiska, jego aspekty prawne i konsekwencje oraz przedstawia praktyczne porady.
-> https://ose.gov.pl/materialy-do-pobrania/publikacje [na stronie PDF do pobrania]
17. Materiały edukacyjne i scenariusze lekcji
Materiały edukacyjne oraz scenariusze lekcji do wykorzystania przez nauczycieli. Materiały podzielone dla szkół podstawowych(klasy młodsze i starsze) oraz ponadpodstawowych.
-> https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne
FILMY
1. Spoty o bezpieczeństwie
Spoty dotyczące bezpieczeństwa w sieci (www.dyzurnet.pl, www.akademia.nask.pl)
-> https://www.youtube.com/playlist?list=PLtq8xYz3_g7CZbRdrv43sT7hAC2qSfezA
2. „Plik i folder na ścieżkach internetu"
Film edukacyjny przygotowany dla najmłodszych użytkowników internetu z klas 0–III szkoły podstawowej. W pierwszym odcinku bohaterowie – Plik i Folder – tłumaczą dzieciom podstawowe zagadnienia dotyczące globalnej sieci.
-> https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/plik-i-folder.html
3. Cykl kreskówek „Owce w sieci”
Kreskówki "Owce w sieci" to filmiki edukacyjne nt. zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z internetu, telefonów komórkowych i innych technologii.
-> https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
Jesteś tutaj: