Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Wyniki konkursu ofert na usługi w punkcie konsultacyjnym CPUIS

Protokół z wyboru oferty na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie:

1.  KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA

-  dla ofiar i sprawców przemocy oraz w  problemach będących następstwem nadużywania alkoholu.

Ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie:  KOMPLEKSOWA POMOC  PRAWNA – 1

2.  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

-  dla rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny  w wypełnianiu jej funkcji ; realizacja celów: profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez  wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie i społecznie sytuacji;

- zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną  i seksualną

Ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie:  PORADNICTWO  PSYCHOLOGICZNE – 1

3. KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE -  dla osób uzależnionych i po leczeniu  odwykowym.

Ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie:  KONSULTACJE  TERAPEUTYCZNE – 1

4.  PORADNICTWO PEDAGOGICZNE –  w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży  uzależnionej od alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc pedagogiczna dla  rodziców

Ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: PORADNICTWO  PEDAGOGICZNE – 1

 

 

1. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia usług w punkcie konsultacyjnym

w zakresie:  KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA  została wybrana oferta złożona  przez Pana Piotra Trejnisa.

Uzasadnienie :  jedyna złożona oferta, uzyskała pozytywną  ocenę Komisji  konkursowej.

2.  Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia usług w punkcie konsultacyjnym  w zakresie:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE  nie została wybrana złożona  oferta.

Uzasadnienie:  oferta przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na  finansowanie zadania.

3.  Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia usług w punkcie konsultacyjnym

w zakresie:  KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE  została wybrana oferta złożona  przez Panią Małgorzatę Berdyga.

Uzasadnienie :

jedyna złożona oferta, uzyskała pozytywną  ocenę Komisji  konkursowej.

4.  Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia usług w punkcie konsultacyjnym  w zakresie:

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE  została wybrana oferta złożona  przez Panią Małgorzatę Świdzińską.

Uzasadnienie:  jedyna złożona oferta, uzyskała pozytywną  ocenę Komisji  konkursowej.

 

Komisja w składzie:

Ewa Ostrowska

Ewa Kolankiewicz

Beata Sołtysiak

 

 

 

Jesteś tutaj: