Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję "Giżycko stawia na rodzinę"

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "GIŻYCKO STAWIA NA RODZINĘ"

19 maja  2011  -  Giżyckie Centrum Kultury godz. 11.00 -  15.00

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów XIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny  oraz   Ogólnopolskiej Kampanii "Postaw na Rodzinę"

 

Program konferencji:

Prowadzenie konferencji -  Ewa Ostrowska -  Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

11.00 -  powitanie gości -  Ewa Ostrowska

11.05  -  otwarcie konferencji -  Jolanta Piotrowska - Burmistrz Miasta Giżycka

11.10 - wystąpienia zaproszonych gości

11.30 -  Rola samorządu gminnego jako instytucji wspierającej rodzinę. - mgr Jolanta Piotrowska - Burmistrz Miasta Giżycka 

11.40  Razem czy osobno? - Czas wolny rodziców - czas wolny dzieci.- prof. Józef Bednarek - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

12.00  Przemoc w cyberprzestrzeni - rola rodziny w jej zapobieganiu.- dr Anna Andrzejewska- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

12.40  Więzi emocjonalne rodzice-dzieci jako czynnik profilaktyczny - mgr Halina Zarzecka -Tarczyńska - Fundacja Integracji Społecznej Właśnie dziś

12.55 Współpraca szkoły z rodzicami w procesie nauczania, wychowania i profilaktyki.-  mgr Jadwiga Szlachtowicz, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, Litwa

13.10  Doświadczenia w zakresie wspierania rodziny - przedstawiciele z Kaliningradu

13.25 Stosowanie kar i nagród przez rodziców wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - mgr Mirosława Zubkowicz - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku

13.40 Realia funkcjonowania rodzin zastępczych i adopcyjnych jako alternatywnych form opieki nad dzieckiem osieroconym społecznie.- mgr Eliza Szwed - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Giżycku

13.55 Profilaktyka raka piersi jako przykład  profilaktyki zdrowotnej dla całej rodziny - Katarzyna Pawłowska - Fado

14.00 Występ laureatów konkursu Giżyckiego Powiatowego Przeglądu Teatralnego - Szkoła Podstawowa Nr 6 spektakl "Nałogi i ich zgubny wpływ" oraz  Szkoła Podstawowa  nr 4  -  "To nie powinno się zdarzyć"

14.30 - 15.00 zakończenie konferencji, poczęstunek

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

 

Jesteś tutaj: