Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Granty Zdrowych Miast Polskich

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie grantów ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. O granty mogą się ubiegać jednostki organizacyjne gminy miejskiej oraz działające na terenie miasta podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku. Podstawą przyznania grantu jest zgłoszenie programu oraz częściowe zaangażowanie środków własnych lub z innych źródeł.


Tematy konkursu "Granty" Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich obowiązujące w 2011 roku:
1. Zdrowie kobiet.

2. Aktywność fizyczna a zdrowie.

3. Ekologia a zdrowie.

4. Zdrowie psychiczne.

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może wynosić więcej niż 70 % całkowitych kosztów programu. Maksymalna kwota jednego grantu wynosi 4000 zł. Termin rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejszy niż 1 lipca i musi być zakończony do 31 grudnia danego roku.
Organizacje i instytucje składające wnioski do konkursu przekazują je do Koordynatora lokalnego -  Dyrektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewy Ostrowskiej w formie pisemnej oraz elektronicznej w edytorze Word do 10 maja 2011 r.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania.
********************************************************************************************************************

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich istnieje od 1991 r. Aktualnie liczy 39 miast i gmin o łącznej populacji ok. 7 mln.
W czerwcu 2000 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnym certyfikatem potwierdziła, że Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich spełnia wymogi stawiane przez WHO narodowym sieciom Zdrowych Miast w Europie.

Giżycko przystąpiło do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w 1991 roku. 
Koordynator lokalny: Ewa Ostrowska, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

Jesteś tutaj: