Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycko: Działania "Stop! Alkohol Nieletnim! "

 

Pod takim hasłem 3 lutego br. giżyccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej i przedstawicielem Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przeprowadzili działania na terenie miasta. W ramach działań odwiedzono okoliczne punkty sprzedaży alkoholu. Celem przedsięwzięcia było ograniczenie dostępu do alkoholu osobom niepełnoletnim oraz jego zakupu przez osoby dorosłe.  

Akcja miała przede wszystkim charakter edukacyjny w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  ale również ograniczenia dostępu do alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 lat lub zakupu przez osoby dorosłe alkoholu niepełnoletnim. W wyniku przeprowadzonej akcji sprawdzono 11 punktów sprzedaży alkoholu. Sprzedawcom wręczono plakaty i naklejki informujące o zakazie sprzedaży  osobom nieletnim. W jednym przypadku ujawniono spożywanie alkoholu na terenie sklepu przez czterech mężczyzn. Osoby te zostały ukarane mandatami za nie przestrzeganie przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Działania tego typu będą kontynuowane.

 

Jesteś tutaj: