Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

19 listopada ustanowiony został jako Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W związku z tym chcielibyśmy zaakcentować w tym dniu nasze działania w ramach kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"  i zwrócić uwagę na problem przemocy  społeczeństwu Giżycka.

Dlatego też do giżyckich przedszkoli przekazaliśmy plakaty oraz broszury "10 kroków ku temu by stać się lepszym rodzicem", które to zostaną wyłożone w dniu 19 listopada br. i dotrą do rodziców najmłodszych mieszkańców Giżycka.

Do ogólnopolskiej kampanii społecznej "Dzieciństwo bez przemocy" Centrum Profilaktyki przystąpiło pod koniec 2009 r. Kampania ta  poświęcona jest problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem "Bite dzieci widzą świat inaczej" skierowana jest do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

Organizacja kampanii związana jest z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i wprowadzanym zakazem stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

Krajowymi organizatorami kampanii są: Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ (partner kampanii), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii). Ambasadorem lokalnym w mieście Giżycku jest Ewa Ostrowska - dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

10 powodów, by nie bić dzieci:

  • Bicie dzieci może doprowadzać do fizycznych urazów, takich jak zasinienia, obrzęki, krwiaki podtwardówkowe, uszkodzenia nerwów i złamania kości.
  • Bicie dziecka niszczy jego ufność i burzy poczucie własnej wartości. Dzieci znacznie chętniej podejmują zachowania nastawione na współpracę, jeśli łączy je z rodzicami silna więź miłości.
  • Bicie dzieci powoduje przekazywanie postawy akceptacji przemocy z pokolenia na pokolenie. Dzieci, które są często bite, uczą się stosowania przemocy.
  • Bicie dzieci uczy je, że "silniejszy ma zawsze rację".
  • Bijąc dziecko za złe zachowanie, opiekun traci ważną szansę nauczenia go właściwego sposobu postępowania.
  • Strach nie jest skuteczną metodą uczenia dzieci pożądanych zachowań. Bite dzieci zwykle zachowują się dobrze tylko wtedy, kiedy stosujący przemoc dorosły znajduje się w pobliżu.
Jesteś tutaj: