Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konferencja o cyberprzemocy już za nami

Międzynarodowa Konferencja pod hasłem "ZAGROŻENIA WYCHOWAWCZE CYBERPRZESTRZENI" odbyła się 27 maja 2010r. w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury. Przedsięwzięcie zorganizowało Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej pod kierownictwem Ewy Ostrowskiej oraz Urząd Miejski w Giżycku w ramach tegorocznych XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Patronat nad konferencją objęli  Rzecznik Praw Dziecka i Burmistrz Miasta Giżycka. Uczestnicy Konferencji wysłuchali wykładów nt. działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Prof. dr hab. Józef Bednarek zaprezentował wykład "Od świata natury do cyberprzestrzeni", natomiast o zagadnieniach związanych z zagrożeniami cyberprzestrzeni, takimi jak infoholizm, gry komputerowe oraz patologie społecznej w sieci, opowiadała mgr Anna Andrzejewska. Zaproszeni prelegenci przedstawili również zagadnienia dot. stosowania zasad ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, konsekwencjach cyberprzemocy oraz problemach z terapią uzależnień od Internetu i gier komputerowych.  W konferencji wzięli również udział goście z Litwy, pani Jadwiga Szlachtowicz z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie przedstawiła prelekcję dotyczącą zwalczania przemocy w litewskich szkołach. W konferencji uczestniczyli przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka - pan Rafał Lew Starowicz, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. dzieci i rodziny- Pani Jolanta Prusinowicz, koordynator wojewódzkich obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny- Pani Anna Piotrowska - Prot, Burmistrz Miasta Giżycka - Pani Jolanta Piotrowska, wykładowcy, Komendant Straży Miejskiej, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, informatycy, specjaliści w zakresie uzależnień, kuratorzy, rodzice. Konferencja  była też częścią wojewódzkiej narady pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, stąd też obecność przedstawicieli samorządów z całego województwa z p. Michałem Tatarkiem - Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na czele.

Jesteś tutaj: