Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Centrum Profilaktyki w Giżycku

Projekt "Razem bezpieczniej"- podsumowanie

Razem bezpieczniej

Temat projektu „Bezpiecznie w szkole i na drodze w Giżycku”. Główny cel to podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania. Realizator projektu to Gmina Miejska Giżycko. Partnerzy: Centrum Profilaktyki Uzależnień w Giżycku, Giżycki Uniwersytet III wieku oraz Komenda Powiatowa Policji. Grupa docelowa to uczniowie giżyckich szkół, nauczyciele, seniorzy oraz mieszkańcy miasta Giżycko. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Całkowity koszt projektu to 31102,00zł. Kwota dotacji 24882,00zł.

 

Opis zrealizowanego zadania, w ramach projektu „Razem bezpieczniej”

Przeprowadzenie programu profilaktycznego NOE w szkołach- 5 realizacji.

Przeprowadzenie programu profilaktycznego Debata- 6 realizacji.

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i pedagogów z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii- 1 szkolenie.

Zakup materiałów Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (ulotki, plakaty). Zakupione materiały zostały wykorzystane przez pedagogów giżyckich szkół podstawowych do pracy z uczniami, rodzicami oraz opiekunami.
Realizacja działań „ Bądź bezpieczny na drodze” ( zakup odblasków, ulotek, plakatów i alko testów). Materiały i gadżety zostały wykorzystane do działań we współpracy z Komendą Powiatową Policji- spotkania z uczniami oraz studentami Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku.

Sprawdzenie rezultatów wykonanych zadań poprzez wykonanie ankiet przed i po realizowanych działaniach.

         Wykonane zadania zwiększyły świadomość, dzieci i młodzieży, na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, właściwych postaw oraz reagowania w sytuacji niebezpiecznych- co wykazały ankiety, przeprowadzone przed i po realizacji zadania. Nastąpiła poprawa w relacjach dziecko- opiekun- rodzic- nauczyciel. Badanie wykazało wzrost świadomości nauczycieli/ pedagogów, dotyczącą reakcji w sytuacjach związanych z problematyką alkoholu/ narkotyków wśród dzieci i młodzieży. Wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczącą pomocy ze strony służb, z jakich mogą skorzystać, w sytuacjach niebezpiecznych. Wzrost świadomości wśród uczestników ruchu drogowego z korzystania odblasków oraz bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: