Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycki Uniwersytet III Wieku

Zapraszamy na spotkanie robocze w sprawie utworzenia w Giżycku Rady Seniorów 7.09.2017

7 września 2017 r.  zaplanowano spotkanie robocze nt. utworzenia Rady Seniorów w Giżycku. Spotkanie w formie warsztatowej odbędzie się w godz. 10.00 - 13.00 w Klubie Seniora, ul. Królowej Jadwigi 9 b.

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku senioralnym, które aktywnie uczestniczą w życiu miasta Giżycka, chciałaby wyrażać swoje opinie i służyć głosem doradczym samorządowi miejskiemu do uczestnictwa w spotkaniu. Prosimy o obecność zwłaszcza osoby, które brały udział w dwudniowych warsztatach.

Przypomnijmy, że z inicjatywą utworzenia Rady Seniorów w Giżycku wystąpili Burmistrz Miasta Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Radna Rady Miejskiej Maria Popieluch oraz Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska. W ramach porozumienia z Federacją Organizacji Socjalnych FOSa, która wspiera merytorycznie i warsztatowo działania zmierzające do utworzenia takiej rady, odbyły się już dwa spotkania - jedno informacyjne w Urzędzie Gminy Giżycko i drugie robocze w Olsztynie.

 

 

Postawy prawne:

Z dniem 30 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.  W wyniku nowelizacji do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  dodany został art. 5c. Celem nowelizacji było czytelne określenie podstawy prawnej umożliwiającej radzie gminy powołanie gminnej rady seniorów.

Przepisy nakładają na gminę obowiązek sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej. W celu realizacji wskazanego obowiązku rada gminy może, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, utworzyć gminną radę seniorów - podmiot o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Rada seniorów składać się ma z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym zwłaszcza organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

 

 

Jesteś tutaj: