Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rada Seniorów

Rada Seniorów Miasta Giżycko wybrana

28 maja 2018 r.  wybrana została Rada Seniorów Miasta Giżycko. Spośród 24 zgłoszonych kandydatów wybrano 15 członków. Dwa dni później, tj. 30 maja,  Rada się ukonstytuowała, czyli wybrano przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza.

Skład Rady przedstawia się więc następująco:

1. Krystyna Kralkowska – Przewodnicząca

2. Elżbieta Ziniewicz – Wiceprzewodnicząca

3. Jerzy Macuk – Wiceprzewodniczący

4. Iwona Wieczorek – Arnt – Sekretarz

5. Teresa Zieniewicz

6. Nina Piórkowska

7. Jadwiga Chmielewska

8. Marian Juchniewicz

9. Jadwiga Pietnoczko

10. Franiszek Wiszniewski

11. Mieczysław Smoleński

12. Stanisław Górniak

13. Czesława Aptazy

14. Irena Godlewska – Schnell

15. Jan Mazurkiewicz

W radzie reprezentowane są organizacje działające na rzecz osób starszych – Giżycki Uniwersytet III Wieku działający w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej,  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku,  Związek Nauczycielstwa Polskiego – Sekcja Emerytów oraz Związek Sybiraków – Koło w Giżycku. Pierwsze robocze posiedzenie  Rady Seniorów zaplanowano na drugą połowę czerwca. Wcześniej przedstawiciele rady wezmą udział w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, które odbędzie się w Olsztynie. Przedmiotem spotkania będą bieżące informacje nt. seniorów, rad seniorów, dobre praktyki, możliwości wsparcia.

Przypomnijmy, że w 2017 r. z inicjatywy Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, Radnej Marii Popieluch i Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewy Ostrowskiej podpisano porozumienie z Federacją Organizacji Socjalnych FOSA w Olsztynie w celu podjęcia działań zmierzających do powstania Rady Seniorów. Zaowocowało to organizacją cyklu spotkań warsztatowych, w których wzięli udział seniorzy z miasta Giżycka, głównie reprezentujący Giżycki UTW, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Związek Sybiraków.  W listopadzie 2017 r. grupa inicjatywna wystąpiła do burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej o utworzenie Rady Seniorów.  Rada Miejska uchwałą z dnia 18 stycznia 2018 powołała Radę Seniorów oraz nadała jej statut. W wyniku zarządzenia przez Burmistrza Miasta naboru do Rady Seniorów przeprowadzone zostały wybory i ostatecznie Rada została wybrana.

Członkom Rady Seniorów Miasta Giżycko życzymy mądrych rad i dobrych inicjatyw!

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: