Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Relacja z Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo Zdrowotne 25-27.04.2018

W dniach 25-27 kwietnia trwały obrady w ramach V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo Zdrowotne ujęcie interdyscyplinarne – zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku

Celem tegorocznej edycji konferencji była wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących rozpoznania, profilaktyki i  leczenia wszelkich zaburzeń na podłożu psychicznym.

Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Giżycku. Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej było partnerem przedsięwzięcia, a dyrektor Ewa Ostrowska była członkiem komitetu organizacyjnego. Patronat nad konferencją objął Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.
Uroczystego Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu dr Andrzej Zduniak - Rektor WSB wraz z Panią Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku dr Heleną MAREK, życząc wszystkim owocnych obrad.
Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych , służb mundurowych, instytucji kultury, uniwersytetów trzeciego wieku,a także studenci zainteresowani podjętą problematyką oraz lokalne media.
Po przywitaniu Gości odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu a Powiatem Giżyckim –Starostą Giżyckim Panem Wacławem Janem STRAŻEWICZEM, obie strony podkreśliły, iż po wieloletniej współpracy nadszedł odpowiedni czas, aby efekty pracy uwiecznić na oficjalnym dokumencie.
Po uroczystym podpisaniu porozumienia rozpoczęto pierwszą sesję obrad plenarnych, której przewodniczyła Pani Dr hab. Jolanta Wilsz.
W czasie konferencji swoje badania zaprezentowali naukowcy z różnych ośrodków badawczych z całej Polski. Jako pierwszy swój referat wygłosiła Pani Ewa Ostrowska Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Wystąpienia kolejnych prelegentów koncentrowały się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem zdrowotnym. Pierwszą sesję obrad plenarnych rozpoczął występ artystyczny przedstawicieli Ryńskiego Centrum Kultury Ludowego Zespołu Śpiewaczy „ Sterławiacy”.
Podczas Konferencji odbyły się dwa interesujące warsztaty, Pani mgr Zofia WOJCIECHOWSKA zarażała pasją do natury na spotkaniu dotyczącym hortiterapii, a Pani dr Alina WRÓBLEWSKA przeprowadziła teoretyczny warsztat –terapia tańcem.
W trakcie konferencji także studenci mieli okazję do zaprezentowania referatów podczas panelu studenckiego. To w tej części, w licznym gronie wystąpili studenci z polskich uczelni wyższych, należy podkreślić, iż mieliśmy przyjemność gościć studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z wydziału pomorskiego oraz wielkopolskiego. Studenckie obrady zostały rozpoczęte występem artystycznym Weroniki DUDAR i Borysa WASILEWSKIEGO przedstawicieli Stowarzyszenia Promocji Tańca „Lecdance” z Giżycka.
Wszystkim sesjom towarzyszyły interesujące dyskusje naukowe. Uczestnicy konferencji wskazali na potrzebę kontynuacji w przyszłości konferencji naukowych o tematyce bezpieczeństwa zdrowotnego, szczególnie w ujęciu interdyscyplinarnym. Przyszłoroczne obrady zostały zaplanowane na 08-10 maja, a tematem przewodnim będzie zdrowy styl życia.

 

 

 

Jesteś tutaj: