Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycko włącza się w obchody XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Giżycko włącza się jak co roku do obchodów XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem „Rodzina-Dom-Ojczyzna" w dniach od 11 maja do 15 czerwca 2018r.

Miejskim  koordynatorem jest Ewa Ostrowska - Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Zachęcamy inne instytucje i placówki do włączenia się w te szczególne przedsięwzięcie. Tradycyjnie jest możliwość organizacji imprez już od początku maja, a także skorzystania ze wsparcia organizacyjnego lub finansowego przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

Organizatorów imprez w ramach Dni Rodziny prosimy o podanie informacji o planowanych wydarzeniach do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w terminie do dnia 29 marca br. listownie na adres al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy również do udziału w konkursach - miejskim i wojewódzkich. Regulaminy konkursów poniżej.

 

 

Regulamin miejskiego  konkursu plastycznego "Dom - Rodzina - Ojczyzna"
9.04.2018 - 11.05.2018

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Pełna Chata” przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku zaprasza uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich do udziału w konkursie plastycznym w ramach obchodów XX Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE PLAKATU POD TYTUŁEM: DOM – RODZINA - OJCZYZNA

 

§ 1
Organizatorzy konkursu
Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Pełna Chata” przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.
§ 2
Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich z terenu miasta Giżycka.

 

§ 3
Prace konkursowe
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu pod tytułem: Dom – Rodzina – Ojczyzna.
2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany w formacie A3 dowolną techniką.
3. Autor projektu powinien zamieścić hasło konkursowe.
4. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres i numer telefonu, nazwę szkoły, do której uczęszcza.
5. Prace należy złożyć w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata” w Giżycku przy ulicy Królowej Jadwigi 3A do dnia 11.05.2018r. Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku od 16.00 – 20.00. W przypadku przesłania pracy konkursowej decyduje data stempla pocztowego. Prace, które wpłyną po określonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
6. Prace zostaną pokazane w formie galerii na Facebooku.
§ 4
Przebieg konkursu

 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
2. Komisja oceniać będzie:
 zawartość merytoryczną
 kreatywność, oryginalność i pomysłowość
 formę estetyczną pracy
3. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych:
 uczniowie szkół podstawowych klasy 1- 4
 uczniowie szkół podstawowych klasy 5- 7 wraz z oddziałami gimnazjalnymi
 uczniowie szkół średnich
4. Przewidziano atrakcyjne nagrody
5. Lista nagrodzonych będzie dostępna do dnia 10 czerwca 2018 w biurze CPUiS (tel. 429-13-36 ), na Facebooku Pełna Chata oraz na stronie internetowej www.centrumprofilaktyki.pl
6. 6. Nagrody zostaną wręczone w jednym terminie ogłoszonym wcześniej przez organizatora.

 

§ 5
Uwagi końcowe
1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.
4. Do pracy konkursowej należy załączyć poniższe oświadczenie.

 

Oświadczenie dla uczestnika

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………
zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………….
w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka
(imię i nazwisko dziecka)
……………………………………………………………………………………….
w celach związanych z konkursem na plakat DOM – RODZINA - OJCZYZNA

 

……………………………………
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 *******************************************************************************************

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie,

Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne”

ogłaszają

XV Wojewódzki Konkurs Literacki

DOM RODZINNY OSTOJĄ OJCZYZNY

Jubileuszowa, XX edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przypada w ro-ku szczególnym, gdy obchodzimy STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Nic więc dziwnego, że hasło, pod jakim te Dni przebiegają, brzmi: RODZINA – DOM – OJCZYZNA. Naszym konkursem literackim, który tytułujemy: DOM RODZINNY OSTOJĄ OJCZYZNY, chcemy niejako ukonkretnić to, co kryje się w powyższym haśle.

To DOM RODZINNY i kultywowane w nim wartości pozwoliły nam przetrwać okres rozbiorów i niewoli, zachować język, zwyczaje, tożsamość na-rodową. DOM uchronił nasz Naród przed germanizacją i rusyfikacją. Gdyby nie on, gdyby nie pielęgnowane w nim marzenie o wolnej Polsce, być może odzyskanie niepodległości, a potem budowanie Niepodległej nie byłoby w ogóle możliwe. Dom rodzinny był więc zawsze ostoją polskości i małą Ojczyzną. Nawet ci, którym przyszło żyć na emigracji, sercem pozostawali w rodzinnym, ojczystym domu. Pisali o tym nasi poeci („Kochasz ty dom, rodzinny dom?”, „Ojcowski dom to istny raj”) i pisarze, dokumentowały to liczne pamiętniki…

DOM to coś o wiele więcej niż mieszkanie – nieważne, czy własnościowe, spółdzielcze, czy willa… Mieszkanie można kupić, sprzedać, wynająć, zamienić na większe lub mniejsze. Można nawet, gdy ma się na to środki, mieć więcej mieszkań, choć niekoniecznie trzeba w nich mieszkać; wystarczy, że można na ich wynajmowaniu zarobić. A cóż powiedzieć o tych, którzy przez całe lata mieszkają na stancji?

Przy dzisiejszym stylu życia, przenoszeniu się z miejsca na miejsce za pracą, za lepszym standardem życia, przy migracjach i emigracjach, przy dzisiejszej niepewności, co będzie jutro, gdzie nas los rzuci – tak naprawdę człowiek może czuć się wykorzeniony, w pewien sposób bezdomny, mając nawet najlepiej wyposażone mieszkanie.

Ale są też inne domy: dom dziecka, dom dziennego pobytu, dom spokojnej starości, dom seniora, dom książki, dom kultury, dom mody, dom pracy twórczej… Być może dlatego je tak nazwano, byśmy czuli się w nich jak u siebie. Jak w domu.

DOM zawsze był symbolem czegoś własnego i trwałego, do czego nie miał dostępu żaden złodziej czy intruz. Za domem zawsze się tęskniło, do domu chętnie się wracało. W zaciszu domu rodzinnego człowiek zawsze czuł się najlepiej. Bo DOM to po prostu nasze miejsce na świecie. DOM to nie tylko przysłowiowe „czte-ry ściany”, ale też klimat trwałej, kochającej się rodziny. DOM to miejsce, w któ-rym zamieszkujący członkowie rodziny dzielą wspólne radości i troski i wspólnie je rozwiązują.

W domu mieszkały często całe pokolenia. Dom to także OJCOWIZNA, którą dostawało się w spadku po przodkach. Dom to swego rodzaju świętość, której się broniło… Choć zawsze bardzo gościnny, jednak był swego rodzaju twierdzą – obrońcą wartości, które dla rodziny go zamieszkującej były bezcenne.

Dziś czasy się zmieniły. Odwiedzając, jako już dorośli, swoich rodziców czy dziadków, możemy tam się niestety czuć obco, bo to już bardzo często nie ten dom, w którym się urodziliśmy, w którym przeżyliśmy własne dzieciństwo, w którym znaliśmy wszystkie kąty. Z takim nowym „domem” niestety niewiele nas łączy.

Nic też dziwnego, że wielu współczesnych ludzi dość słabo odczuwa pojęcie OJCZYZNY. Ona coraz mniej kojarzy im się z domem, z czymś bardzo osobistym, własnym. A będąc  „obywatelami świata” bardzo często czują się w pewnym sensie bezdomni, jak „ludzie znikąd”. Nie mają oni na tym świecie nic trwałego, żyją nie w DOMU, ale w swego rodzaju „HOTELU”, który jutro lub pojutrze zamienią na inny. Żyją „w tym kraju”, który – gdy im się przestanie podobać – zamienią na lepszy.

Przy okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach tegorocznych, jubileuszowych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny warto siebie samego zapytać, CZYM DLA MNIE JEST DOM RODZINNY I CZYM JEST OJCZYZNA. I JAKĄ STANOWIĄ DLA MNIE WARTOŚĆ.

***

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych począwszy od klasy IV, do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, a także do studentów, osób dorosłych i starszych, w tym do rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także do całych rodzin.

Jak co roku, prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

1) wspomnienia i świadectwa, 2) listy, 3) wiersze, 4) inne.

Prace nie przekraczające 5 stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami), opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem (w przypadku uczniów także imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna, nazwą i adresem szkoły, biblioteki, placówki wychowawczej czy ośrodka kultury), ewentualnie adresem mailowym i telefonem, informacją o wieku autora prosimy kierować do dnia 30 czerwca 2018 roku pod adresem:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,

Oddział Okręgowy w Olsztynie

ul. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn

tel./fax 89-527-35-16

lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac nagrodzonych bez honorariów autorskich. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas podsumowania XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w październiku 2018 roku w Olsztynie. Laureaci zostaną poinformowani osobnym pismem o miejscu i terminie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień. Ponadto wybrane prace zostaną opublikowane na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Regulamin jest do pobrania na stronie: www.olsztynski.civitaschristiana.pl

 

 ******************************************************************************************

Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

ogłaszają

 

XV Wojewódzki

Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

„ R O D Z I N A I D O M  F U N D A M E N T E M  O J C Z Y Z N Y ”

 

w ramach

XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

przebiegających pod hasłem

„Rodzina – Dom - Ojczyzna”

 

 Współorganizatorami konkursu są:

Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie,

 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy, Kurator Oświaty

oraz Pałac Młodzieży w Olsztynie

 

R E G U L A M I N

 

Nadrzędnym celem tegorocznego konkursu jest pokazanie rodziny, domu rodzinnego stanowiącego podstawę polskości, wewnętrznej siły, tradycji, historii i przyszłości narodu jako silnej ojczyzny na przestrzeni 100 lat w Niepodległej Polsce.

Rodzina - dom rodzinny to najważniejsze miejsce, do którego możemy wracać by dzielić się naszym szczęściem lub gdy jest nam źle. To właśnie w rodzinnym domu wszystkiego się uczyliśmy, wychowywaliśmy. W  rodzinie od naszych rodziców pełniących w życiu funkcję pierwszych nauczycieli i przewodników zdobywaliśmy przygotowania oraz kształtowaliśmy pierwsze praktyczne umiejętności do samodzielnego dorosłego życia.

Dom rodzinny to miejsce, rodzice, zapachy, smaki, wszystko, co najważniejsze  i najwspanialsze, ale i niezapomniane, bo bardzo kochane.

Dobrze jest mieć rodzinę, która zawsze wesprze, najbliższych, z którymi można porozmawiać, miejsca, do których można zawsze wrócić, by poczuć się bezpiecznie.

Pełna, kochająca się rodzina kojarzy się nam z ciepłem ogniska domowego, w którym mieliśmy szczęście się wychowywać i  dorastać pod bezpiecznymi skrzydłami wzajemnie kochających się i wspierających oraz szanujących się rodziców.

Na bazie mocnego fundamentu jakim jest dom rodzinny i kochająca się rodzina zbudowana jest nasza ojczyzna. Na przestrzeni 100 lat  można powiedzieć, że rodziny i nasze rodzinne domy to nasza ojczyzna, to nasz język narodowy, nasza kultura i duma narodowa – to nasza polskość, nasze korzenie, nasze wspomnienia i nasze tęsknoty.

Bardzo istotny jest fakt, ze opoką naszej ojczyzny  jest nasz rodzinny dom  i silna rodzina stojąca na bazie mocnego fundamentu wiary, nadziei i miłości.

 

Przedstawieniem w formie prac plastycznych i grafiki komputerowej rodziny, domu rodzinnego i ojczyzny chcemy uświadomić i skłonić do refleksji, a jednocześnie utwierdzić w przekonaniu, że Rodzina i Dom rodzinny były, są i będą fundamentem Ojczyzny - społeczeństwa, w  którym żyjemy, stanowiąc przy tym bogactwo narodu  i państwa, ale wymaga to od każdego z nas jak i od państwa olbrzymiego wysiłku, nieustannej odpowiedzialnej i systematycznej pracy -   o czym należy pamiętać.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy

dzieci z oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych kl.O-III,              IV-VI, szkół gimnazjalnych, szkół średnich, studentów i dorosłych.

 

Technika wykonania prac plastycznych dowolna (bez prac wykonanych ołówkiem),

 format prac A3, rysunek wykonany grafiką komputerową format A4

 

Prace podpisane na odwrocie powinny zawierać: imię, nazwisko autora oraz jego adres, wiek-klasa, placówka, adres pocztowy ewentualnie mailowy i  telefon kontaktowy,  nauczyciel – opiekun.

Prace rolowane i składane nie będą brane pod uwagę.

 

 Prosimy o przesłanie maksymalnie 10 prac z każdej placówki do dnia    30 czerwca 2018 r.  do godz. 15.00

na adres:

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej,

ul. Pieczewska 10, 10-699 OLSZTYN,

Tel. ( 89 ) 541 – 96 – 89

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac bez honorariów autorskich na łamach Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zamieszczenia na stronie internetowej.

 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień laureatom będzie miało miejsce  w październiku 2018 r. podczas  podsumowania tegorocznych XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Informacja o miejscu i terminie uroczystości będzie przekazana laureatom konkursu w terminie późniejszym.

 

Wydarzenie to zostanie uświetnione prezentacją prac laureatów konkursu.

Prace laureatów również zostaną opublikowane na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

   Bliższe informacje:

Teresa Antczak – koordynator konkursu, tel. 505-03-15-75 lub ( 89 ) 541-96-89.

Załącznik / metryczka pracy /

Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/

…………………………………………………………………..….

 

Klasa/wiek

 

Nazwa placówki, adres pocztowy ewentualnie e-mailowy,                                                         telefon placówki/pieczątka/

……………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/drukowanymi literami/ewentualnie telefon kontaktowy/

…………………………………………………………………………..…

 

Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy oraz jej prezentację, pozyskują i archiwizują poszczególni nauczyciele opiekujący się uczestnikami – zgodnie      z przyjętymi w danej placówce procedurami związanymi z ochroną danych osobowych).

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: