Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Wyniki konkursu ofert na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym

Giżycko, 2018-01-03

 

           Protokół  z wyboru oferty na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie:

 

1.  KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA - dla ofiar i sprawców przemocy oraz w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu.

Ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA – 1

 2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- dla rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji ; realizacja celów: profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie i społecznie sytuacji, zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną  i seksualną.

Ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – 1

 

3.   KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE - dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym.

  Ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE –1

 

4.      PORADNICTWO PEDAGOGICZNE – w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc pedagogiczna dla rodziców

Ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie:PORADNICTWO  PEDAGOGICZNE – 1

 

1. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA została wybrana oferta złożona przez Pana Piotra Trejnisa.

Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, uzyskała pozytywną ocenę Komisji konkursowej.

 2.Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE  została wybrana oferta złożona przez Panią Elżbietę Szajrych.

Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, uzyskała pozytywną ocenę Komisji konkursowej.

3. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE  została wybrana oferta złożona przez Panią Małgorzatę Berdyga.

Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, uzyskała pozytywną ocenę Komisji konkursowej.

4. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: PORADNICTWO PEDAGOGICZNE została wybrana oferta złożona przez Panią Małgorzatę Świdzińską.

Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, uzyskała pozytywną ocenę Komisji konkursowej.

 

Komisja w składzie:

Ewa Ostrowska - przewodnicząca

Ewa Kolankiewicz - członek

Beata Sołtysiak - członek

 

 

 

 

Jesteś tutaj: