Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Reaguj na przemoc - nowe przepisy

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej przypomina, że od 13 lipca 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które zobowiązują osoby, które są świadkami krzywdzenia dzieci, do interwencji.

Dotychczas do zawiadomienia prokuratury lub policji o podejrzeniu poważnych  przestępstw wobec dzieci obligował obowiązek społeczny. Oznaczało to moralny obowiązek każdego człowieka. Od 13 lipca 2017 r. obowiązek społeczny został zastąpiony obowiązkiem prawnym. Obowiązek prawny zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa oznacza, że w przypadku zaniechania zgłoszenia osoba dorosła może ponieść odpowiedzialność karną.

Niepodjęcie interwencji i zaniechanie powiadomienia policji lub prokuratury jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Prawnym obowiązkiem zawiadamiania objęto:

  1. ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 kk)
  2.  zgwałcenie zbiorowe (art. 197 kk § 3 pkt 1)
  3. zgwałcenie osoby poniżej 15 r.ż (art. 197 kk § 3 pkt 2)
  4.  zgwałcenie kazirodcze (art. 197kk § 3 pkt 3)
  5. zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (art. 197 kk § 4)
  6. wykorzystanie seksualne bezradności i/lub niepoczytalności (art. 198 kk)
  7. wykorzystywanie seksualne małoletniego poniżej 15 r.ż (art. 200 kk)

 

Jesteś tutaj: