Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs ofert na wykonanie szczepień przeciw grypie - do 20.10.2017

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku w związku   z realizacją programu zdrowotnego pn.”Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka w Giżycku po 65 roku życia”zaprasza podmioty lecznicze w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1638) do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:

 

- zakup szczepionki  z usługą personelu medycznego polegającą na zakwalifikowaniu pacjenta do szczepienia, a następnie wykonaniu szczepienia przeciw grypie.

 

Badaniami i szczepieniem ochronnym przeciw grypie będą objęte osoby z grupy szczególnego ryzyka po 65 roku życia z terenu Miasta Giżycka .

Realizacja programu: październik/listopad ( nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy).

 

Oferty należy składać w opisanych i zamkniętych kopertach do dnia 20 października 2017 r. do godz.15.30 osobiście w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, al.1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub drogą pocztową pod ww. adres.

 

Jesteś tutaj: