Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycki Przegląd Spektakli Profilaktycznych - 17.05.2017

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w Giżyckim  Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych.

Regulamin konkursu:

Cele:

1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów           i postaw prozdrowotnych.
2. Zaangażowanie rodziców w oddziaływania profilaktyczne.
3. Pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności     ekspresji myśli i uczuć.
4. Zachęcanie uczestników do projektowania programu teatralnego  i promocji własnych przedstawień scenicznych.
5. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.

Adresaci:

Do udziału w przeglądzie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu giżyckiego oraz zespoły przy placówkach kulturalnych, opiekuńczych  i oświatowych.

Założenia:

1.Temat przedstawienia teatralnego bądź  innej formy teatralnej (do wyboru przez grupę) dotyczy autentycznych problemów zgłaszanych przez dzieci, młodzież oraz pokazuje konstruktywne sposoby ich rozwiązania. Scenariusz sztuki jest tekstem autorskim tworzonym przez dzieci, młodzież.

2. Przedstawienie stanowi element działań profilaktycznych realizowanych bądź   zaplanowanych do realizacji w środowisku wykonawców.
3. W przedsięwzięciu bierze udział cała grupa, klasa, natomiast w przedstawieniu grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.

4. Rodzice aktywnie uczestniczą w pracach nad przedstawieniem np. przez pomoc
w przygotowaniu scenografii, kostiumów, udzielanie wsparcia, zapewnienie transportu itp.

Wymagania:

1. Czas trwania prezentacji – do 15 minut, plus łączny czas na montaż i demontaż scenografii 10 minut.
2. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych wykorzystywanych w przedstawieniu zobowiązane są do przygotowania nagrań wyłącznie na płytach CD, z dokładnym opisem (kolejność wykorzystywanych w przedstawieniu utworów i nazwa Zespołu).

Kryteria oceny:

Jury podda ocenie:
- Konstruktywny, profilaktyczny przekaz treści
- Przekaz dostosowany do wieku odbiorców
- Autentyczność wypowiedzi młodych ludzi
- Poziom artystyczny spektaklu
- Reakcję publiczności na spektakl

*Sprawy organizacyjne:

1. Przegląd odbędzie  się w dniu 17 maja 2017r. godz. 9.00. w auli szkolnej Gimnazjum nr 1 (ul. Gimnazjalna 1, Giżycko)
2.
Do finału zaproszone zostaną grupy na podstawie przesłanych do 8 maja br. kart zgłoszeń.
Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na adres Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, al.1 Maja 14,11-500 Giżycko. z dopiskiem "Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych".
3.
Regulamin konkursu i karty zgłoszeń dostępne są na stronie CPUiS - www.centrumprofilaktyki.pl 
4. Przegląd spektakli profilaktycznych oraz podsumowanie z wręczeniem nagród będzie miało miejsce w auli szkolnej Gimnazjum nr 1 w dniu 17 maja 2017r.
5. Podczas trwania konkursu nauczyciele - opiekunowie są odpowiedzialni za grupę dzieci, młodzieży, z którą przybyli na "Giżycki  Przegląd Spektakli Profilaktycznych".

Postanowienia końcowe:

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku zgłoszenia się mniejszej niż minimalnej liczby tj. 5 zespołów.
4. Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących porządek
i bezpieczeństwo uczestników.
5. Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Dla laureatów I, II i III miejsca Organizatorzy przewidują bardzo atrakcyjne nagrody!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Jesteś tutaj: